A törökszentmiklósi „szenzációk” nyomában

Közzétéve ekkor: 2017 július 24. 8:25

A közelmúltban, két témában, két alkalommal is rátalált az országos média Törökszentmiklósra. Ami önmagában nem is volna baj, ha nem negatív híreket – pontosabban semlegeseket tálalt volna negatív köntösbe öltöztetve. Olyan híreket, amelyek egyikéről egy kis akarattal, idő-és energia befektetéssel, a tisztesség szándékával minden  vagy majdnem minden kideríthető, tudható lett volna. A másik valóban komplikáltabb ügy, de némi fáradozással arról is jóval többet lehetett volna mondani. De ezek az opciók fel sem merültek, helyette féligazságok születtek, csúsztatásokkal, valótlanságokkal terhelten, csak a hatásvadászatra figyelve.

Mindkét „szenzációt” a TV2 Tények műsora szolgáltatta. Az első „A bűz miatt nem tudnak szellőztetni” bombasztikus címmel sokkolta a nézőket. A rövidke riport  felvezetése az volt, hogy a Tinóka elviselhetetlen bűzt áraszt, az ott élők nem tudnak szellőztetni sem, döglött halak, állati tetemek találhatók benne.  A polgármestert, meg akarták szólaltatni, de ő nem óhajtott nyilatkozni. 

A Tények három riportalanyt is megszólaltatott, akik közül kettő az elviselhetetlen bűzzel kapcsolatosan nem túlságosan meggyőzően azt találta mondani, „szokott büdös lenni” , illetve „szerintem csirketelep szag szokott lenni”. A határozatlanság talán nem is véletlen, mert mint alább kiderül, ekkor – előtte igen -már  kemény bűzt nem is igen lehetett érezni.

A"Tinóka" Törökszentmilóstól a Tiszáig

A”Tinóka” Törökszentmilóstól a Tiszáig

Hogy miért nem akart nyilatkozni a polgármester, nem lehet tudni. Talán azért, mert ugyan sejthette, de konkrétan nem ismerhette az okokat? A Tinóka ugyanis valójában  a Szajoli-I csatorna, amely négy település: Törökszentmiklós,  Tiszatenyő, Szajol, Tiszapüspöki által érintett. Valóban keresztülhúzódik  a városon, annak, csapadékvizének, szennyvizének befogadója, a csatorna egy darabig valóban a Tinóka-érben halad, de a várost elhagyva már nem, s Szajol után a Tiszába torkollik. Nem Törökszentmiklós, hanem a KÖTIVIZIG  hatáskörébe tartozik, amely korábban megállapította, hogy Szajol és Törökszentmiklós belterületén a városok lakói a csatornában illegálisan nagy mennyiségű hulladékot helyeznek el, így az szeméttel szennyezett. S talán ez is hozzájárul a kellemetlen szagokhoz.

Markót Imre polgármesternek tényszerűen tájékozódnia kellett, ezért, miután gyanítható volt,  hogy a szennyvíztisztító telep  lehet ludas a dologban – ami régóta szintén nem a város fennhatósága alá tartozik -, írásos tájékoztatót kért annak üzemeltetőjétől, a debreceni székhelyű Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-től. Hogy ez mikor történt, számunkra nem derült ki, azt viszont tudjuk, hogy a TRV tájékoztatója július 21-én érkezett meg. Abból kiderült, valóban a szennyvíztisztító telep berendezésének többszöri meghibásodása okozta a nehezen elviselhető szagot. A hibát, ha nem is könnyen és nem is rövid időn belül, de sikerült elhárítani, már „csak” a meder kotrása maradt hátra, amire a teljes rehabilitáció érdekében mihamarébb szükség lenne.

A tájékoztató vágva, szerkesztve, rövidítve

Erre  szeptember-októberben kerül sor, s hogy csak akkor, sajnálatos, de nem helyi elhatározáson múlik. Ami viszont a tájékoztatóból kiderül, s igazán érdekes, hogy a rendkívüli állapot április 19-én véget ért, mert a vizsgálat szennyezettségi határérték túllépést nem talált. A Tények riportja viszont július 5-én született

A másik letaglózó erejű tudósítás a Befogad-lak Törökszentmiklósi Állatvédő Alapítvány költözéséről szólt. A „Költözik a menhely, nagy a balhé” hangzatos címet viselte, a felvezetésben pedig azzal szembesülhetett a néző, hogy „Áll a bál Törökszentmiklóson” Mint kiderült, azért áll a bál, mert a jelenleg VEGYTEK területén működő alapítvány a Béla király és Radnóti utca kereszteződésében lévő önkormányzati telekre költözött volna, ha az ott lakók aláírást nem gyűjtenek, s nem tiltakoznak ellene.  Itt is sikerült riportalanyokat találni, akik közül egyről kiderült, semmi gondja a kutyákkal, egy másik megszólaló pedig amellett, hogy tiltakozott az odatelepülés ellen, arról beszélt – hogy ez miként került a képbe, nem lehet tudni – , hogy a kiserdőből valakik a portákon bóklászó kutyákra lövöldöznek.

Ilyen egészségügyi könyvecskéje minden kutyának van

Ilyen egészségügyi könyvecskéje minden kutyának van

A legerősebb ütőkártyája a tiltakozóknak az volt, hogy a kutyák betegségeket, fertőzést terjesztenek, kullancsokat, bolhákat hordoznak, s mivel nincsenek felügyelet alatt, különösen a gyerekekre veszélyesek. Ennek erősen ellent mond, hogy az ebek orvosi felügyelet alatt állnak, oltva, féregtelenítve, bolhátlanítva vannak. Ezek a jószágok ki nem kerülhetnek az utcára, kennelekben, felügyelet alatt vannak, s hálásak, ha valaki jó szóval közelít hozzájuk. Az érvek tehát eléggé gyengék voltak, az önkormányzat mégis figyelembe vette a lakossági tiltakozást, s az ide való költöztetés tervét elvetette.

Elhangzott az a szóbeszéd is, hogy a kutyásoknak azért kell mostani helyükről mennie, mert egy vállalkozó megvételre kinézte magának a telephelyet. Ezzel szemben a valóság az, hogy az önkormányzatnak kármentesítési kötelezettsége van a VEGYTEKKEL kapcsolatosan, s már így is halasztást kért az illetékes hatóságtól. TOP pályázaton részben erre nyert pénzt, s a kötelezettségét addig nem tudja teljesíteni, míg az alapítvány ott működik. A vevőjelölt vállalkozóval kapcsolatosan  csak annyit, hogy a képviselő-testület összetenné a kezét, ha valaki megvenné a területet.

Nem lett volna nehéz utána járni, hogy az alapítvány annak idején közművesítetlenül kapta meg a telephelyet, nem volt áram, nem volt víz, s hogy most van mind a kettő, az önkormányzatnak köszönhető. Voltak ugyan súrlódások a mindenkori önkormányzatok és az alapítvány között, de jó ideje egyetértésben, közösen keresik azt a megoldást, ami mindkét félnek, s a város lakóinak is megfelelő lenne. Most például az önkormányzat vállalta volna a kiszemelt telek közművesítését, épületet biztosított volna szociális helyiségek céljára,  s annak ellenére véderdőt telepített volna  a menhely köré, hogy a lakott porták és közötte nyolc beépítetlen önkormányzati tulajdonú telek van.

Mindebből a Tényeknél maradt a nagy balhé és az áll a bál, a szenzációhajhászás, az abszolút felületesség, az újságírói, televíziós szakma megcsúfolása.

Egy harmadik téma az írásos sajtó érdeklődését keltette fel, de  a született cikkek nem a fenti, Tények kategóriába tartoznak. „Azonnal felmondott a szolgáltató” címmel először a megyei napilapban jelent meg cikk a törökszentmiklósi orvosi ügyelet  ellátásával felmerült gondok kapcsán, majd azt átvette egy országos lap is.

Az írásokból az derült ki, hogy miután a törökszentmiklósi képviselő-testület az orvosi ügyelet többlettámogatási kérelmét tárgyaló napirendi pontot elnapolta, a szolgáltatást biztosító kft vezetője  azonnali hatállyal szerződést bontott az önkormányzattal. Kiderült az is, hogy az idén már másodjára kérte a szolgáltató az orvosi ügyelet ellátásához szükséges önkormányzati hozzájárulás emelését.  Először 60000 Ft-ot, amit második nekifutásra meg is kapott, majd 330000 forintot. Az ebben való döntést napolta el az önkormányzat, ami miatt sor került az azonnali szerződésbontásra.

A cikk szerint a kft vezetője azt nyilatkozta, nincs megfizetve a munkája, az önkormányzati támogatás nem fedezte az ügyeleti ellátás költségeit sem. Az önkormányzatok általában fejenként 30 forinttal támogatják az ügyleti ellátást, de van, ahol ez az összeg a 140 forintot is eléri. Ezzel szemben a törökszentmiklósi önkormányzat erre a célra mindössze 8 Ft-ot biztosít, s ezt az összeget akarta 23 forintra növelni, amiből a havi 330000 kikerekedett volna. . A lényeget az írás a valóságnak megfelelően tálalta, korrekt módon megszólaltatta, ill. idézte az érintett feleket. A teljesebb megértéshez azonban némi kiegészítés, egy-két kérdés feltevése szükséges.

A Sol Oriens Bt-t a 2005-ben született szerződés alapján négy település – Törökszentmiklós, Kengyel, Tiszapüspöki és Tiszatenyő önkormányzata bízta meg a háziorvosi ügyelet működtetésével havi 100000 Ft térítés ellenében. A testületi ülés  jegyzőkönyve szerint ezt az összeget kérte a kft. vezetője az idén tavasszal 160000 Ft-ra emeltetni. Mivel két település papír szerint nem vette ki részét az emelés költségéből, és azt teljes egészében a másik kettőnek kellett volna állnia, a törökszentmiklósi képviselő-testület a napirendet elnapolta. Amikor a kérdés rendeződött, a májusban már támogatta az emelési kérelmet.

Bő egy hónap elteltével a Sol Oriens ügyvezetője azzal lepte meg a város önkormányzatát, hogy a nemrég elfogadott 160000 Ft-ot ismét emelje meg, ezúttal 490000 forintra. Arra hivatkozott, hogy könyvelője évekig hiányosan informálta, s ő tévesen vélte működtethetőnek az ügyeletet 160000 forintból. Most viszont arra a megállapításra jutott, hogy a kft csak akkor tudja feladatát a továbbiakban ellátni, ha az önkormányzat elfogadja a kért emelést. Ugyancsak az ülés jegyzőkönyvének tanúsága szerint a képviselők úgy vélték, jelentős összegről lévén szó, erről a másik három településsel is egyeztetni kell. Mivel a kérelem érdemileg nem volt indokolva, a testület tudni akarta, mire adja pénzét, s betekintést kért a szolgáltatással kapcsolatos költségekbe. Amíg erre nem kerül sor, a napirendet, s így a döntést elnapolta. Ezután következett az azonnali felmondás.

Önkéntelenül felmerül a kérdés,  hogy a Sol Oriens ügyvezetője majd egy éven keresztül úgy fizette saját zsebből a havi 330000 forintot,  hogy észre sem vette? S ha nem derül ki a könyvelői hiba, tovább is, az idők végeztéig fizeti ezt a komoly összeget?

És lenne még további, nem költői kérdésünk. Szerettük volna megkérdezni Markót Imre polgármestert a többi témával kapcsolatosan is  (például arról, hogy ,ha már februárban nagy mértékű volt a Tinóka szennyezettsége, miért nem lehetett erről hivatalos információt kapni), de különösen e legutóbbiról. Szerettük volna megtudni, utána jártak-e az ügyvezető által hozott számoknak. Helytálló-e a 30, 140 és 8 forint? Indokolt-e ekkora mérvű emelés? Ha igen, megadja-e az önkormányzat a 330000 forintot? Vezettek-e az ügyvezetővel azóta is folyó  tárgyalások eredményre? Ha nem, ősz után hogyan gondolják az orvosi ügyeleti kérdést megoldani?

A kérdések egyelőre megválaszolatlanul maradnak. Kétszer kerestük a polgármestert, kétszer jelentkeztünk be, de részéről semmiféle reagálás nem érkezett. Még egy későbbi időpontra vonatkozóan sem.

Pásztor

Szemtől szembe


Megosztás

1 hozzászólás

  • Sebők Emília says:

    A részletekbe nem szeretnék belemenni, egynémely fenti témáról magam is „cikkeztem” kör-emailben, sőt a Tinóka-ér szennyezéséről elsőként én tettem említést március végén, és tettem lakossági bejelentést az illetékes cégeknél és mindenki másnál, aki eszembe jutott, hogy illetékes lehet.
    Mindezek után úgy látom, a legnagyobb hiba az önkormányzat részéről, hogy nem kommunikál, sőt, mintha be lennének oltva kommunikáció ellen! Holott a lakosság, az emberek könnyebben megbarátoznának, elfogadnának kellemetlen helyzeteket is, ha „szóba állnának” velük, felnőttként kezelve őket, elmondanák a problémákat, a döntések előtt és nem utána! Partnernek és nem okvetetlenkedő alattvalónak kellene, hogy nézzenek bennünket a város vezetői! Mi, helyi polgárok/állampolgárok fizetjük őket, tőlünk kapják végső soron a fizetésüket! Nekünk tartoznak beszámolással mindarról, ami a városban történik vagy nem, ami érinti az életminőségünket!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .Hirdetés