Nem lett elég szavazat a tiszteletdíjak megemeléséhez

Közzétéve ekkor: 2018 január 21. 10:10

Az ez év január 19-én, Törökszentmiklóson lezajlott rendkívüli képviselő-testületi ülés kétségkívül legérdekesebb napirendi pontja az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megemelését megcélzó előterjesztés volt. Az ügy pikantériáját az adta, hogy volt képviselő, aki már napokkal előbb nyilvánosan írta meg ellenvéleményét, s akadt olyan is, aki az előterjesztés egészét ellenezte, viszont már korábban benyújtott egy javaslatot Markót Imre polgármesternek a külsős bizottsági tagok díjazásának emelésére vonatkozóan. 

Az előterjesztés először rögzíti a jelenlegi állapotokat. A jelenleg hatályos rendelet szerint a képviselők havi alapdíja 67.200 Ft. Amennyiben a képviselő egy bizottságnak is tagja, a tiszteletdíj ezen alapdíj 25%-val, több bizottsági tagság esetén az alapdíj 43%-val növekszik. A bizottsági elnökök tiszteletdíja az alapdíj 65%-val nő. A nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja az alapdíj, 67.200 Ft 25%-a, azaz bruttó 16.800 forint.

A rendelettervezet szerint,  elismerve az eltelt időszakban végzett munkát, a képviselők tiszteletdíja a 67.200 Ft-os alapdíj 87.500 Ft-ra való megemelésével növekedne.  Változatlan maradna egy bizottsági tagság esetén a  25%-os növekedés, több bizottsági tagság esetében pedig minimális változás következne be, az eddigi 43% 45%-ra emelkedne. A bizottsági elnökök tiszteletdíjának számítása szintén változatlan maradna.

Komoly változás következne be a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja vonatkozásában, mert a javaslat szerint az ő havi díjuk az alapdíj eddigi 25%-ról 45%-ra emelkedne.

A feltételes mód nem volt véletlen, hiszen az előjelek alapján egyáltalán nem volt biztos a szavazás végkimenetele. Legalább is ezt tükrözi Fejes Tibor képviselő Facebookon közzé tett levele, amelyet azon rész nélkül, amely a cikkben egyébként is megtalálható számokat tartalmaz, változtatás nélkül közlünk:

FIZETÉSEMELÉS – A KÉPVISELŐKNEK

Most pénteken tárgyalja az Önkormányzat képviselő testülete többek között az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának emelését.

A rendelet-tervezet szerint az eddigi bruttó 67.200 Ft tiszteletdíj alapja megemelésre kerülne bruttó 87.500 Ft-ra.

Így egyes, bizottsági tagként is szereplő képviselők tiszteletdíja (mindegyik bruttó): 160.125 Ft vagy 144.375 Ft vagy 125.125 Ft vagy 109.375 Ft-ra emelkedne. Ezekre különböző felügyelőbizottsági tiszteletdíjak tevődnek a képviselők túlnyomó részénél.

KONZEKVENCIA:

2014-ben, mikor önkormányzati választást követően egy ellenzéki képviselő megpengette annak a lehetőségét, hogy a minimálbér szintjére kellene megemelni a képviselői tiszteletdíjakat, akkor eléggé egyhangúan le lett söpörve ez a kezdeményezés. Napirendre sem került…

Akkor is, most is azt gondolom, hogy ne azért akarjon valaki önkormányzati képviselő lenni, hogy az ezért a tisztségért kapott tiszteletdíjból éljen, hiszen egy hónapban minimum egy alkalommal kell testületi ülésen részt vennie, ahol bizonyos képviselők 2014 óta maximum 5 alkalommal éltek véleményük kinyilvánításával. Azt is nagyon jól tudom tapasztalatból, hogy bizony vannak olyan képviselők, akik nem igazán mutatják magukat a körzetükben, így az ott élők azt sem tudják, ki képviseli őket.

Már bocsánat; de addig, amíg vannak az országban, akik ennél jóval kevesebből élnek és ezért jóval több munkát végeznek; addig erkölcsi és lelkiismereti alapon pont ennek a törökszentmiklósi önkormányzat „új” képviselőinek kellene bebizonyítani, hogy nem úgy harácsolnak, mint a XX. századi pártok egykori és jelenlegi képviselői.

Határozottan tiltakozom az ellen, hogy amíg az önkormányzat vezetése bevételeinek emelése érdekében idegenforgalmi adót vezet be és a kommunális adó mértékének emelését tervezi (novemberben 15.000 Ft-ra akarta emelni, szerencsére ez a napirend törölve lett), addig láthatóan kevés képviselői munkát tiszteletdíj megemelésével jutalmaz!

Mivel számomra ismeretes, hogy kik kezdeményezték az emelést és mi mindent megtettek ennek érdekében, abszolút elhatárolódom a rendelet elfogadásától és erre buzdítok – bízva a józan ítélőképességükben – valamennyi képviselőt is!

Ha mégis megszavazásra kerül a tiszteletdíj emelése, akkor én minden hónapban felajánlom a jelenlegi tiszteletdíjam és a leendő tiszteletdíjam különbözetét egy általam kiválasztott nemesebb cél támogatására.

A könnyebb áttekinthetőség kedvéért készítettünk egy táblázatot, amely tartalmazza a képviselők jelenlegi alapdíját, a  bizottsági tagságukat, jelenlegi összes képviselői jövedelmüket , és az emelés utáni várhatót. Láthatók még a felügyelő bizottsági tagságra vonatkozó számok is, de feltalálható adatokból az nem derült ki, kik az elnökök. Az viszont igen, hogy Serfőző István a tiszteletdíjáról lemondott.

Ő volt az, aki korábban a külsős bizottsági tagok díjemelésére javaslatot tett:

Tisztelt Polgármester Úr!

Az elmúlt testületi ülésen döntöttünk több önkormányzati bizottság nem képviselő bizottsági taggal történő bővítéséről. Megvizsgálva a tiszteletdíjukról rendelkező 27/2006 (XI.24.) számú rendeletünket megállapítottam, hogy ez méltánytalanul szerény összeg.

A fenti rendelet 1§ (1.) bekezdése a képviselői alapdíj összegét 67.200 Ft-ban határozza meg. A 3.§ egy bizottsági tagság esetén az alapdíj 25%-ában határozza meg a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjának mértékét. A jelen adózási szabályok szerint a kifizetendő nettó tiszteletdíj a bruttó összeg 69,85%-a. Forintba vetítve a bruttó tiszteletdíj 16.800 Ft, a nettó összeg pedig 11.735 Ft.

Javaslom a rendelet 3.§-ának módosítását az alábbiak szerint:

3.§A nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja egy bizottsági tagság esetén az alapdíj 45%-a, egynél több bizottsági tagság esetén pedig az alapdíj 75%-a.

A végzendő bizottsági munka felelősségéhez és szakmai hasznosságához a megemelt tiszteletdíjak közelebb állnának, mint a korábbiak.

A fenti javaslatom előterjesztéssé formálásához tisztelettel állok rendelkezésére.

Üdvözlettel: Serfőző István

Ehhez a képviselő szóban azt fűzte, hogy a tiszteletdíj általános emelését politikailag elhibázott lépésnek tartja,az előterjesztést egészében nem fogja megszavazni, kizárólag a külsős bizottsági tagok tiszteletdíjának emelését fogja képviselni és támogatni.

Ilyen előzmények után került sor az előterjesztés megvitatására, el­­­-ill. nem elfogadására. Az ülésről a 11 tagú testületből hárman – Fejér Ilona, Mészáros Zoltán és Szabó Péter – igazoltan hiányoztak , így nyolc honanya és honatya szavazata döntött a kérdésben. Igazi vita nem alakult ki, hiszen csak az eleve ellenzők fejtették ki érveiket, illetve akadt még egy megszólaló, aki inkább kételyeinek adott hangot a támogatást vagy nem támogatást illetően.

Ez Révi Attila alpolgármester volt, aki kifejtette, hogy komoly dilemmában van, mert komoly érvek szólnak az emelés mellett, de ellene is. Szerinte mellette szólt, hogy hét éve nem volt emelés, a környező kisebb településeken a tiszteletdíjak mindenütt meghaladták a miklósiakat. Úgy vélte, a képviselői munka minőségén javítani kell,de ehhez megfelelő ellenszolgáltatás kell, hogy párosuljon. Meglátása szerint az önkormányzatiság egyre inkább kiürül, egyre inkább alulképzett, alkalmatlan emberek kerülnek képviselői pozícióba, s ahhoz, hogy ez a folyamat megálljon, szükség van ennek a munkának a megfelelő anyagi elismerésére. A mostani díjazás nem elég vonzó egy leendő alkalmas képviselő számára.

Az éremnek viszont másik oldala is van – fejtette ki -, felmerül ugyanis a kérdés, megérdemli-e a testület a megemelendő összeget. A képviselők közül többen megfeledkeznek az üléseken kívüli munkáról, választóikról , még a városi rendezvényeken sincsenek ott, pedig nekik kellene jó példát mutatni a város lakói számára

Fejes Tibor reagálásában leszögezte, nem hisz abban, hogy a több pénz nagyobb motivációt ad, hogy attól bárki aktivitása nőne, munkája jobbá válna. Emlékeztetett rá, hogy annak idején a képviselőséget mindenki önként vállalta, senkinek nem szegeztek pisztolyt a fejéhez, hogy jelöltként induljon a választáson. Nem a pénz motivált senkit, hanem az, hogy a várost jobbá tegye. Álláspontja szerint a képviselők által végzett munka arányos a jelenlegi díjazással, ezért mindenkitől kéri az emelés elutasítását.

Kérte ezt azért is, mert végzett egy számítást, amely szerint a díjnövelés évente 3,2 millió forint plusz kiadást jelentene. Tavaly az önkormányzat bevezette az idegenforgalmi adót, amely révén évi 1-1,5 millió forint bevétel-növekedést remélt. Ez a város lakosai egy rétegének megsarcolását jelentette, s nem érezte méltányosnak, hogy kilenc képviselő díja ezen összeg dupláját vagy háromszorosát vigye el.

Serfőző István is azt tartotta alapvető kérdésnek, hogy a képviselői munka és a tiszteletdíj mértéke hogyan aránylik egymáshoz, s úgy vélte, semmi nem indokolja a pozitív irányú változást . Ugyanakkor maximálisan támogatja a nem képviselő külső tagok tiszteletdíjának emelését, mert a jelenlegi összeget méltánytalanul alacsonynak tartja. A25%-ról 45%-ra emelés sem igazi megoldás, de indításként egy nagyon fontos lépés. Ezzel kapcsolatos írásbeli módosító javaslatát, amelyet az előterjesztő befogadott, akkor is fenntartja, ha a testület az előterjesztés egészét elutasítja.

Miután az érvek kifogytak, következett a szavazás Serfőző István külső tagokra vonatkozó módosító indítványát nem fogadták el a képviselők, de nem kapott minősített többséget az előterjesztés egésze sem. A képviselő-testület 4 igen. két nem ( Fejes Tibor, Serfőző István) és két tartózkodás ( Kovács László, Révi Attila) nem fogadta el a díjemelésre vonatkozó javaslatot.

Pásztor

Szemtől szembe


Megosztás

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .Hirdetés