Új rendelet a közterület használatáról

Közzétéve ekkor: 2020 október 30. 14:00

Pásztor

Tavaly tavasszal már született Törökszentmiklóson egy önkormányzati rendelet a közterület használatáról, de kiderült, hogy az több vonatkozásban sem felel meg  a Kúria /volt Legfelsőbb Bíróság/ e kérdésben hozott határozatával. A régi  felülvizsgálata után a képviselő-testület úgy ítélte meg, módosítgatás, toldozgatás helyett célszerűbb azt hatályon kívül helyezni, s egy újat alkotni a Kúria iránymutatása alapján.

A rendelet hatálya kiterjed Törökszentmiklós közigazgatásin területén minden önkormányzati tulajdonban lévő fölterületre, építményre, a közutak, járdák nem közlekedési célú igénybevételére közparkolókra, ha azokat nem parkolási célra veszik igénybe. Mindenkire vonatkozik, legyen az természetes vagy jogi személy, illetve szervezet.

A rendelet tisztázza az alapvető fogalmakat: közterület, közterület használat, közúti jármű, üzemen kívül helyezett, üzemképtelen jármű, járműtárolás, építési munkaterület, tömegrendezvény, reklámtevékenység, közút stb. Részletesen foglalkozik az árusítás különböző formáival: pavilonos, ideiglenes alkalmi, ideiglenes idényjellegű, kitelepült, mozgó, és kitér a vendéglátó ipari egységek kitelepülésére, azok előkertjeire is.

Rögzíti, milyen tevékenységek közterület-használati engedélykötelesek, és melyekre nem adható engedély. A teljesség igénye nélkül /a rendelet teljes egészében a lenti kiemelt címre klikkelve olvasható/: Engedélyköteles pl.: pavilon elhelyezés, ideiglenes árusítás, reklám elhelyezés, tűzijáték, kiállítás, sport-,és kulturális rendezvény, de a tüzelőanyag 48 órát meghaladó közterületen való elhelyezése is.

Nem adható engedély szeszesital forgalmazásra, sátorgarázs elhelyezésére, szexuális termékek árusítására, zajos, bűzös, tűz-és robbanásveszélyes tevékenységek gyakorlására, közlekedés biztonságát zavaró tárgyak, berendezések elhelyezésére, üzemképtelen, üzemen kívül helyezett járművek közterületen való tárolására, stb.

A közterület-használati kérelmet legalább 5 nappal az igénybe vétel előtt az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon annak kell írásban benyújtania, aki a közterületet használni kívánja. A kérelmet a Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályához kell benyújtani. A használati engedélyt a használatra jogosult köteles megőrizni és magánál tartani. A kérelemnek tartalmaznia kell a közterület-használat célját és időtartamát, az igénybe venni kívánt terület nagyságát, használatának módját.

Az engedély legfeljebb egy évre vagy annál hosszabb időre határozott időre adható. Vissza kell azt vonni, ha az igénylő a közterületet nem az engedélyezett célra, módon és mértékben használja, vagy ha a díjfizetési kötelezettségének az esedékes időpontig nem tesz eleget. A közterületet az érvényes határidő utolsó napjáig fel kell szabadítani, s eredeti állapotának megfelelően helyre kell állítani.

Közterület-használati díjak:

A közterület használati rendelet

Módosult a  közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet is

A fenti rendelet miatt  csekély vonatkozásban ugyan, de módosítani kellett a közösségi élet szabályairól szóló rendeletet is.

Rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól 4. pont

Az eredeti intenzíven művelt zöldterületen megáll, ráhajt, közlekedik, várakozik, parkol, járművet javít vagy tisztít meghatározásból megmaradt az intenzíven művelt földterületen járművet javít vagy tisztít formula.

A közterületeket és azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeletetésétől eltérő módon ideiglenes úgy használja, hogy arra nem rendelkezik a polgármester által kiadott közterület-használati engedéllyel pont ekképp bővült ki:

közterületet közterület használati engedély nélkül, közterület használati engedélyben meghatározottól eltérő módon, vagy azt meghaladó mértékben használja.

közterület olyan részét használja rendeltetésétől eltérő célra, vagy közterületet olyan tevékenységre használ, amelyre közterület használati engedély nem adható.

közterület használati tevékenységével annak ellenére nem hagy fel, hogy közterület használati engedélye hatályát vesztette.

Szemtől Szembe


Megosztás

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .Hirdetés