Új piaci díjak lefújva, kerékpárút Tenyő és Miklós között, sikeres pályázatok

Közzétéve ekkor: 2017 december 22. 9:50

December 21-én kora délutántól késő estébe nyúlóan tizenkilenc napirendi pontot tárgyalt nyílt, ötöt pedig zárt ülésen a képviselő-testület. Többek között módosította a vásárok és piacok fenntartásáról szóló rendeletet és a piac üzemeltetési szabályzatát,  jóváhagyta a Tiszatenyő és Törökszentmiklós közötti kerékpárút tervét, s megvitatta a 2014-2020 közötti tervezési időszak pályázati tevékenységéről szóló beszámolót.

A vásárban alkalmazandó díjak nem változnak, ezek  hasonlóak a környékbeli vásárokéhoz, a piaci versenynek megfelelnek, s a következő évben a minél nagyobb kínálat elérése érdekében további vásározók megnyerése a cél.

Az 1. napirendi pont szerint azonban a piacon  két új díj került volna bevezetésre. Az egyik a hulladékkezelési költség, amely csak részben lett volna új díj. A piaccsarnok üzleteinek bérlői ugyanis egy kivétellel eddig is fizettek a hulladékszállításért. Viszont a  többi árus is termel hulladékot, akiket ezen teher korábban  nem érintett. Az előterjesztés szerint a jövőben őket is bevonta volna az önkormányzat az egyre emelkedő hulladékkezelési költség viselői közé. Az előzetes javaslat szerint a területhasználattal arányos napi helypénz 10%-át szedné be a piacfelügyelet, ami a zöldségpiacon az őstermelőknek 10-30 Ft többletköltséget jelent majd. Több bevétel várható az iparcikk piacon, ahol a kereskedők nagyobb területen árusítanak. Összességében éves szinten mintegy 500 000 Ft árbevételt jelent egy ilyen mértékű díjtétel.

A másik a parkolási díj lett volna. Az iparcikk piac területén az árusok gyakran parkolnak járműveikkel, elfoglalva az árusításra alkalmas helyeket. Több esetben indokolt a parkolás az árurakodás vagy az ideiglenes felépítmények rögzítése céljából, viszont az így elfoglalt területet az üzemeltető nem tudja más árusnak árusítási céllal kiadni,s ezáltal bevételtől esik el. Ezért az előterjesztő javasolta a járművek piaci területen történő parkolására egy új díjtétel bevezetését, mely egységesen minden gépjármű esetén 2.000 Ft/nap.

Miután kiderült, hogy az előterjesztésbe egy olyan helypénztáblázat került, amelyet tavaly elutasított a képviselő-testület,  a képviselők ezt a pontot egyhangú szavazással levették a napirendről.

Változik a piac és piaccsarnok nyitva tartási rendje. A változtatásra a piaci árusok megkérdezése és a vásárlói szokások figyelembe vétele alapján került sor. A tapasztalatok szerint a délutáni órában vásárlók egyáltalán nem mennek a piacra, és az árusok is legkésőbb 16 órára összepakolnak és elhagyják az árusító helyeket.  A változás az év végi, 10.01. és 12.31. közötti időszakban a zárás időpontját érinti, 17 óra helyett 16 órakor zárják a piacot és a piaccsarnokot.

A piac nyitva tartásának rendje:

***

Kerékpárút épül Törökszentmiklós és Tiszatenyő között. Tiszatenyő község pályázat útján támogatást nyert a Tiszatenyő-Törökszentmiklós között megépítendő kerékpárút megvalósításához. Tervei elkészültek, jelenleg az engedélyeztetése folyik. A kerékpárút Tiszatenyő, Széchenyi utcától Törökszentmiklós, Tenyői út – Béla király út csatlakozásig épül meg a  közút déli oldalán. Burkolatszélessége 2,0 m, hossza összesen 4093 m, amelyből 1484 m Tiszatenyő, 2609 m Törökszentmiklós közigazgatási területén halad.

Tiszatenyő község önkormányzata tulajdonosi nyilatkozatában vállalta a Törökszentmiklós közigazgatási területére eső kerékpárút szakasz üzemeltetését is, ebből eredően a kerékpárút üzemeltetése az önkormányzat számára többlet költséget nem jelent. Mindezek alapján a képviselők a tervet jóváhagyták..

***

Sikerrel járó és siker reményével kecsegtető önkormányzati pályázatok.

Elsődlegesen a helyi gazdaságfejlesztést – az  intézmények korszerűsítését, energiahatékonyságát, olcsóbb működtetését – és a helyi szolgáltatások fejlesztését célozta meg az a  húsz  projekt, amelyet pályázati elbírálásra  benyújtott az önkormányzat a különböző kiírásokra. A kilátások biztatóak, hiszen ezekből eddig kilenc megkapta a kért támogatást, nyolc esetben még nem született döntés, és mindössze három olyan akadt, amelye elutasítottak. Mivel egy nem nyertes projektet az önkormányzat saját erőből old  meg, jelenleg tíz pályázat megvalósítása van folyamatban.

Miután megszületett a pozitív támogatási döntés, megvannak az engedélyek, elkészültek a kiviteli tervek, tavasszal megkezdődhet a Vásárhelyi Pál utcai burkolt csatorna zárttá alakítása,  illetve egy tehermentesítő ág kiépítése a Templom utcában a Bicskás-tóig, amelyből a felújítandó szivattyúház és szivattyúk emelik át a csapadékvizet a Szajoli I. csatornába. A tervezett fejlesztés eredményeként az öblözet csapadékvíz veszélyeztetettsége csökken, a zárt csapadékvíz-elvezető rendszer karbantartása pedig egyszerűbb és olcsóbb lesz, mint a jelenlegi fedett csatornáé.

A közbeszerzések lefolytatását követően jövő évben kezdődhet el a kivitelezési munka, melynek eredményeként a volt VEGYTEK telephelyen megújul az alapinfrastruktúra egy része, illetve egy új 1580 m2 hasznos alapterületű csarnok építésére kerül sor. A fejlesztés eredményeként a belső csatornahálózat megújul, hatékonyabb lesz a csapadékvíz elvezetés rendszere, a térvilágítás, és a burkolatok is felújításra kerülnek, energetikai korszerűsítésen megy át az irodaépület, illetve a porta épület is. Új öltöző épülettel bővül a telephely, amely biztosítja a kulturált tisztálkodási és öltözési lehetőséget a telepen dolgozóknak. A projektnek része a kármentesítés első ütemének megvalósítása.

Szintén jövő év elején tervezi az önkormányzat lefolytatni a közbeszerzési eljárást, és elkezdeni a kivitelezési munkákat a piac felújítására, illetve a Vásárhelyi Pál utcai Táncsics Mihály utcától a Kölcsey utcáig terjedő szakaszának részleges megújítására. A cél a rendezett, kulturált piac kialakítása, amely mind a vevők, mind az eladók igényeit figyelembe veszi, s hogy a Vásárhelyi Pál utca parkolók visszakapják eredeti funkciójukat. Jelentősen nem bővül a piac területe, de strukturálisan megváltozik, mivel nem elszórtan lesznek az egyes elárusító helyek, hanem, koncentráltan, egy helyen, és korszerű LED-s lámpatestek teszik majd jobbá a tér közvilágítását.

Az elmúlt év májusában támogatási kérelmet adott be az önkormányzat  a Bartai volt iskola fő-és melléképületének felújítására. A támogatási kérelmet elutasították, így át kellett dolgozni a projektet. Ez új feladatként költségnövekedést fog jelenteni, de az épület hozzájárulhat az ifjúság neveléséhez, a közösségi élet fejlődéséhez, és egy fontos értékkel bővülhet a város. A tervezett 2018. év végi határidőre remélhetőleg megvalósulhat az épület felújítása.

A derogációs szennyvízelvezetés és tisztítási projekt megvalósítására már 2014-ben elkészültek a tervek és a teljes projekt dokumentáció, de a támogatási szerződés megkötése, a kivitelező kiválasztása, az eljárást lezáró döntés  2017. májusáig elhúzódott.  A kivitelező ezt követően elkezdte az engedélyes, és kiviteli tervek készítését, s az első szakaszon el is kezdődött a kivitelezés. A város keleti részén novemberben a kivitelező felvonult, és megkezdte a csatornahálózat kiépítését.  A falvakban, így Óballán, Surjányban és Szakállason 2018-ban kezdené a szennyvízcsatorna kiépítését, illetve elkezdi a kistelepüléseket a szennyvízteleppel összekötő távvezeték építését is, s várhatóan 2020. májusára le is zárja a teljes projekt kivitelezését.

Az elmúlt évben a volt PIRAMIS központ területének rehabilitációjára támogatási kérelmet nyújtott be az Önkormányzat. Ennek keretében megújult volna a pinceszint, illetve szerkezetkész állapotú, tovább fejlesztésre alkalmas lehetne az ingatlan. A fejlesztés eredményeként a garázsszinten kialakulna egy parkoló, illetve néhány szolgáltatás, amelyek között lenne olyan is, amely a Járás, és a Polgármesteri Hivatal működését segítené majd, illetve a Kossuth utca szintjén új szolgáltatások – így például irodák – kaphatnának elhelyezést. A támogatási kérelem elbírálásáról még nem érkezett értesítés.

Pályázatot nyújtott be az önkormányzat az Alatka dűlő és a Szőlőhátulja 1. dűlő felújítására, mely felújítás során egy-egy szakasza kerülne kavics feltöltéssel kiépítésre, illetve a vízelvezető árkok kialakításra. A projekt támogatásáról még nem született döntés.

Pályázat készült aTörökszentmiklós Városi Bölcsőde bővítésére. A projekt egy három csoportos bölcsőde létesítést tartalmazza a Szemere utcában. Támogatás esetén lenne többlet kiadás, de többlet bevétel is, a férőhelybővítés miatt. Az eredeti terv alapján egy hatcsoportos bölcsődét tervezett az önkormányzat a központban megvalósítani, így ha továbbra is jelentkezik igény a szolgáltatásra, az épület második ütemét is javasolt lehet megépíteni, ezzel a fajlagos kiadások csökkenthetők. A támogatásról döntés még nem született.

Ugyancsak nincs még döntés a törökszentmiklósi kerékpárút hálózat bővítéséről. A projekt a Béla király úton kerékpárút létesítését tartalmazza. Jelentősen javulna a szolgáltatás színvonala, az üzemeltetés kiadás ugyan nőne, de fenntartható mértékben. Többletterhet jelentene a költségvetésnek, de csak néhány millió forint éves kiadás növekedés mellett, jelentősen javulhat a közlekedésbiztonság, és a helyi szolgáltatás.

Pásztor

Szemtől szembe

 


Megosztás

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .Hirdetés