Képviselő-testületi ülés 2014. november 07.

Közzétéve ekkor: 2014 november 7. 19:17

testület——Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság, Oktatási és Kulturális Bizottság megalakulása  –  alpolgármesteri illetmény   ———

Megalakult mindhárom szakbizottság

Az alakuló ülésen a polgármester javasolta Fejes Tibor főállású alpolgármesterré való megválasztását,  és illetményének a polgármesteri illetmény 85%-bani, azaz  444.975,- Ft-bani megállapítását. Ekkor két képviselő is módosítást javasolt, mondván, hiányzik a munkaköri leírás, ami alapján ez indokolttá lenne tehető. Miután Markót Imre polgármester biztosította őket, hogy a hiány pótlására a legrövidebb időn belül sor kerül, Fejes Tibor illetményét  a testület a munkaköri leírás elkészültig törvény szabta minimumban,   366.450,- Ft-ban, költségtérítését 54.970,- Ft-ban határozta meg.

A mostani testületi ülésre  az alpolgármesteri feladatkör elkészült, így nem volt akadálya az eredeti 444.975 Ft-os illetmény és a hozzá kapcsolódó 78.525 Ft-os költségtérítés elfogadtatásának.

Az alakuló ülésen csak egy, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság létrejöttéről született határozat, most megalakult a másik kettő is.

A elnöke   Fejér Ilona lett, tagjai Fejes Ferenc és Kányáné Buzás Mónika.

Az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöki tisztét a jövőben Serfőző István tölti be, tagjai pedig Fejes Ferenc, Korpásné Antalicz Ildikó és Mészáros Zoltán lettek.

Sor került a TDA Kft-vel kötött bérleti szerződés módosításának elfogadására .

A  fafeldolgozó tevékenységet folytató abonyi székhelyű TDA. Kft-vel 2013-ban a képviselő-testület bérleti szerződést kötött a volt Vegytek telep területén az iparvágánytól keletre fekvő csarnoképület rész, valamint üres terület használatára vonatkozóan. A szerződés tartalmazta a bérlő árammal való ellátásának kérdéskörét is, amellyel kapcsolatosan azonban az eltelt idő alatt problémák merültek fel.

Ezen problémák kiküszöbölésére az önkormányzat részéről sikeres egyeztetés történt az áramszolgáltatóval, amely után a mindenki számára megfelelő megoldást tartalmazóan módosítani kellett a korábbi bérleti szerződést.

Elfogadták a képviselők a Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának Módosítására vonatkozó határozatot.

Törökszentmiklós városi önkormányzat-képviselő testülete szintén 2013-ban fogadta el a Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását.

A 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának eredményeképpen Markót Imre személyében új polgármestere lett városunknak.  A megállapodás számszerűen rögzíti a két település lakosainak számát is, ami az azóta eltelt időben mindkét település vonatkozásában csökkent. (2014. január 01-én Tiszatenyő lakossága: 1762 fő, Törökszentmiklós lakossága: 21616 fő volt.) Ezen változások átvezetése szükséges a megállapodáson, ezért módosítani kell azt.

 Bérbe adta az önkormányzat a Szemere B. út 8/b szám alatt lévő önkormányzati bérlakást.

Tóth Tibor, a Surjány–Hús Kft. ügyvezető igazgatója kérelemmel fordult Törökszentmiklós Város Polgármesteréhez, hogy a Szemere Bertalan 8/b. szám alatti önkormányzati bérlakást a Kft. termelési igazgatója számára bérbe vehesse. Szabó Péter képviselő úr kifogásolta, hogy a kérelmet nem az érintett, hanem a munkáltatója nyújtotta be. Megkérdőjelezte a bérbeadás jogcímét, vagyis annak közérdekűségét. Javaslatot tett egy gyorsított pályázat kiírására ez ügyben. A polgármester úr jelezte, hogy az előterjesztés nem precedens nélküli, mert a korábbi testület is élt már ezzel a törvényes jogával.

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet értelmében közérdekű céllal, bérbe adható lakás, olyan jelentős városi érdeket szolgáló állami és gazdálkodó szervezet dolgozójának, akinek letelepedéséhez közérdek fűződik. Ezen jogcímen – segítve a vállalkozást a problémája megoldásában – a képviselő-testület rábólintott a kérelemre, s határozatot hozott a lakás bérbeadására. A bérleti díjat 33.479-Ft/hó összegben állapították meg.

 Pásztor


Megosztás

2 hozzászólás

  • Arisztotelesz says:

    Fejes úr! Az átkosban társadalmi munkában láttak el számos hasonló funkciót! Ide süllyedtél? Kunyerálsz? Igy is magas a fizetésetek, elegendő lenne max 50 ezer! Ez küldetés, és nem bérmunka. Vagy ajánld fel a szegényeknek, akik önhibájukon kívül tengődnek. A Teremtő bizonyára megjutalmaz cselekedetért.

  • Serfőző István says:

    Érdekessége volt a testületi ülésnek Fejes Ferenc képviselő úr egy napirenden kívüli javaslata. Ebben a képviselői tiszteletdíjak emelésére tett javaslatot Fejes úr. Mondván, hogy nyolc évvel ezelőtt volt utoljára rendezve ez a kérdés, és emiatt indokolt lenne emelni a díjak összegszerűségét. Hát a helyzet nem ez! A képviselő úr „tévedett”, állítása nem valós, ugyanis a jelenlegi képviselői tiszteletdíjakat a testület 2011. szeptember 29-i rendkívüli ülésén határozta el. A képviselő úr már akkor is meghatározó figurája volt a Fidesz frakciójának – mint ahogyan most is az –, ezért nem tartom valószínűnek, hogy vele ezt akkor nem egyeztették. Ha mégsem vonták be az akkori döntés-előkészítésbe, miért nem Dr. Juhász Enikőnél emelte fel a szavát ez ügyben, miért hordozta magában ezt a nehéz terhet mind a mai napig? Azt megértem – noha nem támogatom -, hogy a képviselő úr szeretné, ha az őt most megillető 96.100.- Ft/hó díjazás tovább emelkedjen. Lehetséges, hogy a mostani kettős bizottsági tagságának bevállalása is anyagi motiváción (+ 12.100 Ft) alapszik?
    (Ez részemről puszta feltételezés, annál nem több! Sőt, lehet, hogy más áll a dolog mögött! Nem tudom!)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .Hirdetés