Megfontolt utcanévcsere?

Közzétéve ekkor: 2014 november 24. 15:30

csereA november 26-i (szerdai) képviselő-testületi ülés 8. napirendi pontjában a következők olvashatók:
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete „A Gorkij utcát a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető közterület-elnevezése miatt Tisza István utca elnevezésre változtatja meg. Határidő: 2014. december 31.”

Magam nem vagyok Gorkij-fanatikus, az Éjjeli menedékhelyet még annak idején Gábor Miklóssal nagyon szerettem, de a kötelező olvasmányként átrágott többi műve nem hagyott nyomot bennem. Hogy van-e róla utca elnevezve Törökszentmiklóson, soha eszembe sem jutott. (Persze tudtam, hogy van, mert akadt arra néhányszor dolgom.) Ha történetesen nincs ilyen nevű utca, akkor sem lett volna hiányérzetem.

Most viszont, az előterjesztést, különösen az abban előforduló indoklásokat olvasva, anélkül, hogy siratnám Gorkijt, lelkesednék Tisza Istvánért vagy kárhoztatnám őt, felmerült bennem néhány kérdés. Vegyük őket sorra!
Kinek, (kiknek) és miért „csípte a szemét” Gorkij?
– Kinek, (kiknek) és miért volt olyan sürgős a „leváltása”, hogy rögtön az alakulót követő második rendes testületi ülésen napirendre kellett az ügyet tűzni?
A döntést hozók elmélyedtek-e kellően a kérdésben, mielőtt döntöttek?

Persze tudom, törvényekre, jogszabályokra – amelyekbe most nem szeretnék elmélyedni, akit érdekel, olvashatja az előterjesztésben – lehet hivatkozni, de ez esetben ez kevésnek tűnik. És lehet citálni a Magyar Tudományos Akadémia illetékes bizottságát, amely ugyan Gorkijt „világirodalmi jelentőségű” orosz-szovjet írónak nevezte, de történelmi bűneire és ideológiai kifogásokra hivatkozva közterület elnevezésére nem ajánlotta. A nem ajánlást a következőképp indokolta: „Már neves íróként lesz az 1900-as évek elején az Oroszországi Szociáldemokrata Párt tagja, a bolsevik csoporthoz csatlakozik. Politikai konfliktusok miatt 1921-től 1931-ig külföldön él, 1931-ben hazatér, a Szovjet Írószövetség elnöke lesz, így részt vesz a szovjet önkényuralmi rendszer fenntartásában, ha annak egyes jelenségeit nemegyszer éles konfliktusokat vállalva is bírálta, kifejtette, hogy sok tekintetben nem ért egyet módszereivel.”

Távol álljon tőlem, hogy a bölcs akadémikusok, döntését kritizáljam, de fenti érvelésük nem tűnik számomra valami meggyőzőnek. Azzal, hogy az írószövetség elnöke lesz, részt vesz az önkényuralmi rendszer fenntartásában? Mivel, hogyan? Indoklás, magyarázat nincs, csupán egy levegőben lógó megállapítás. Erről egy képzeletbeli párbeszéd jut eszembe: – Gorkij világirodalmi jelentőségű író volt? – Igen. – A bolsevik párttal támadt politikai konfliktusai miatt tíz évig emigrációban kellet élnie? – Igen. – Nemegyszer éles konfliktusokat vállalva bírálta az önkényuralmi rendszert? – Igen. – Akkor miért mondjuk, hogy részt vett az önkényuralmi rendszer fenntartásában? – Csak.

Számomra úgy tűnik, a nagy tudású akadémikusok nem annyira a történelmi bűnökre, mint inkább ideológiai kifogásokra hivatkozva döntöttek Különösen igaznak tűnik ez akkor – és az alábbiak a bizottság tagjai előtt is ismertek voltak , ha konkretizáljuk a „konfliktusokat” Melyek is ezek? A bizottság egy az egyben mellőzi, hogy Gorkij 1917-ben szembe fordult a bolsevik párttal, Lenint szemtől szemben bírálta, kifejtette, hogy nem ért egyet módszereivel. Amikor a politikai dogma erősödött, nyílt levelet írt Leninhez, amelyben elvakultsággal, az orosz nép szellemi értékeinek tudatos pusztításával vádolta meg. Emiatt emigrációba kényszerült.
1928-29-ben látogatást tett a Szovjetunióban, cikket írt az Izvesztyijába. amely vádirat volt a sztálinizmus ellen. Ismét menekülnie kellett hazájából.

Mindezzel szemben a tudományos bizottság azon sommás megállapítása áll, hogy a Szovjet Írószövetség elnöke lesz (1934-36), így részt vesz az önkényuralmi rendszer fenntartásában. Talán azért ilyen sommás a megállapítás, azért nincs alátámasztva, mert erre a két évre vonatkozóan az adatok nagyon gyérek. Nekem korábbról sem voltak ilyen vonatkozású ismereteim, s mostani kutakodásom sem járt sikerrel legnagyobb elszántságom ellenére sem. Annyi derült ki összesen, hogy Sztálin többé már nem engedte Gorkijt külföldre, egyszerre volt fogoly, aki legszűkebb környezetét sem hagyhatta el felügyelet nélkül, akinek minden lépését figyelemmel kísérték, és a szovjetrendszer elismert írója. Elhalmozták kitüntetésekkel, elismerésekkel. 1936-ban halt meg, máig sokan vitatják, természetes módon-e.
Ennyit a bizottság véleményalkotásáról. Hogy ez milyen mértékben kötelező erejű, arról csak annyit, hogy az ország sok-sok településén – köztük Debrecen, Szeged, Hódmezővásárhely, Pécs, Békéscsaba, Győr, Miskolc, sőt Szolnok – vannak Gorkijról elnevezett utcák. Gorkij több egyetemen, főiskolán tananyag, kötelező olvasmány, vizsgatétel. A világirodalmi arcképcsarnok szerint Éjjeli menedékhely c. drámája színpadi világsiker –Vidnyánszky Nemzeti Színháza november 8-án mutatta be -, vele új fejezet kezdődik az irodalomtörténetben, századunk nagy irodalomesztétái és irodalomszervezői közé tartozik.

Miért éppen Tisza?

És most nézzük a másik oldalt, a Gorkijt váltó Tisza Istvánt, aki az előterjesztés szerint „a magyar történelem egyik kimagasló alakja volt.” Úgy tűnik, ebben a megállapításban is inkább az ideológia fedezhető fel,semmint a tényszerűség. Saját kútfőm okoskodása helyett inkább nálam sokkal hozzáértőbb emberek véleményéből szemezgetek

„ A Vasgrófként is emlegetett miniszterelnöknek már saját korában is igen megosztott volt a megítélése. Tagadhatatlan, hogy egy tehetséges politikusról van szó, aki talán az egyetlen olyan 20. századi miniszterelnökünk volt, aki tudott és mert is nemzetközi viszonyokban gondolkodni. Azonban olyan korszakban élt, amelyben a rossz döntések sokkal súlyosabb következményekkel jártak.”

„A versenyalapú gazdaság híve, aki vallotta, hogy a felelősségteljes politizálás legfontosabb eszköze az észérvek meggyőző ereje.”

„ Ha összevetjük a pozitívumokat és negatívumokat, egy konzervatív hazafi képe rajzolódik ki, aki félti nemzetét, de csak a korlátozott demokráciát tartja érettnek…. ugyanazért áldották és átkozták mindkét oldalon.”

„Minden oldalról támadott politikájához társult elviselhetetlen stílusa. Pökhendisége, kíméletlen fellépése együttesen vezettek ahhoz a tömény gyűlölethez, amely személyét politikusi pályafutása nagy részében övezte.”

„a … Monarchia lakossága Tiszát tekintette a háborús politika fő képviselőjének. Igaz, egyedül Tisza István ellenezte a háborút, csak kéthetes vonakodás után volt hajlandó engedni, de miután engedett, szilárdan meg volt győződve annak szükségességéről.”

A fentiekből kitűnik, hogy tehetséges, ne zárjuk ki, nagy formátumú politikus volt, de igen-igen megosztó személyiség, akinek döntései is vitathatók. Mindezek fényében talán túlzás a magyar történelem kimagasló alakjának tekinteni.
S utoljára egy vélemény, ami miatt elgondolkodtató, érdemes-e róla utcát elnevezni. „ A jobboldal egyfajta ikonként emeli magasba Tisza István emlékét, a baloldal meg szembeszáll vele … a magyar politika fekete-fehér, barát-ellenség viszonylatban bír csak gondolkodni Tiszáról.” Ezen változtatni nemigen lehet, ezért, ha már Gorkijnak mindenképp mennie kell, nem lett volna célszerűbb az utcát egy senki által nem vitatott Puskinra, Csajkovszkijra vagy ha magyart akarunk, Kosztolányira, Csontváryra, Erkelre keresztelni?

kérdőjelMeghökkentő logika
Az előterjesztésben olvasható, hogy az érintett lakosoknak lehetőségük volt nyilatkozniuk az utcanév elfogadásáról vagy elutasításáról. Az utcában 18 ingatlan lakott, ebből 11 esetében az eddigi elnevezés megtartását javasolták, 13 esetében pedig elutasították a javasolt Tisza István nevet. Ebből a következők szűrhetők le. Az ott lakók többsége, 61% ragaszkodik a Gorkij utcanévhez. Ennél is többen vannak – 72% -, akik elutasítják a Tisza Istvánra való átnevezést, ami már erősen túlnyomó többségnek számít.
Ezen adatok ismeretében meghökkentő az előterjesztő konklúziója: „Fentiek alapján javaslom a szakmai bizottság által javasolt Tisza István utca megnevezést.”
Hogy is van ez?

Pásztor


Megosztás

5 hozzászólás

 • Kéri Kálmán says:

  Nem a törökszentmiklósi konkrét utca átnevezéshez kívánok hozzászólni, hanem általánosságban az orosz kultúra mai magyarországi megítéléséhez.
  Véleményem egy laikus, nagyon csekély műveltségű, gondolkodni szerető ember véleménye.
  Úgy látom, ma Magyarországon kevesen gondolják azt végig, hogy az orosz nép legalább annyira megszenvedte a kommunizmusnak titulált embertenyésztési kísérlet hetven évét, mint mi a negyvenötöt, vagy többet. Ott sem sikerült mindenkit átnevelni, ott is csak egy kisebb rész lett gazember. Az orosz irodalom, zene, építészet, képzőművészet olyan gazdag, hogy a szovjet éra ripőkjei nem tudtak benne nagy kárt tenni.
  Gorkij kedves íróm, az Éjjeli menedékhely fiatal koromban nagy hatást gyakorolt rám. Mostanában pedig szívesen olvasom (újra) a századvég és a századelő idejéről származó írásait. Amit életéről tudok, az becsületes emberre vall. Egyébként középiskolai magyartanárunk 1964-ben azt tanította nekünk, hogy Gorkijt baloldali elhajlók ölték meg. Ennek tanításához akkor kellett némi bátorság.
  A becsületes magatartás szerintem abban is megnyilvánul, hogy az ember kellő tájékozottság nélkül nem hoz másokat is érintő döntéseket, akkor sem, ha erre hatalma van, akkor sem, ha ezt másokkal együtt, testületi tagként teheti.
  Szülővárosomban, Kecskeméten még a Puskin utcát is átnevezték. Emiatt azóta is szégyenkezem, a tettesek helyett is.
  Az MTA útirány jelző tábláiról az a véleményem, hogy aki nem szeret eltévedni, hagyja őket figyelmen kívül. A tábla készítés és kihelyezés is egy megélhetési tevékenység.
  Üdvözlettel : Kéri Kálmán

 • Sótörő László says:

  Felkerült testületi ülés jegyzőkönyve az internetre. A korábban általam hiányolt adó csökkentés mértéke is kiderült. Gratulálok ez szép munka volt és még olvashattunk hozzá egy kis öntömjénezést is képviselő asszony részéről. Ez valóban vállalkozó barát döntés csak kinek? Korábban ígértek fűt fát és jelentős iparűzési adó kedvezményt. Hol maradt??????????? Várhatjuk a magyarázkodást, hogy Ők igen, de hát a körülmények!!!!!!!!!!!! Ha nem tévedek a mostani többség korábban is képviseltetve volt a testületben, vagyis a választási ígéreteiket a város lehetőségeinek ismeretében tették.
  Egy politikai erő vagy tudja mit ígér és úgy ígér be nem tartható dolgokat az nagyfokú felelőtlenség és a rájuk szavazók arcul csapása. Ha tudja, hogy mit ígér és már előre tudja, hogy úgysem tudja betartani az ennél sokkal súlyosabb. Jó lenne erre a kérdésre őszinte választ kapni, de szerintem minden ígéret ellenére erre a kérdésre mindenki magában adja meg a választ, mert mástól úgyse kapunk magyarázatot.
  Érdekes, hogy a jegyzőkönyvben említett hatásvizsgálati lap nem nyilvános azt nem láthatják az érdeklődő polgárok. Ami a szövegből kiderül az több mint nevetséges. A városunkban működő vállalkozók részére biztosítottak egy a törvényben meglévő törpe kedvezményt. 650 vállalkozó kap összesen éves szinten 4 millió forint kedvezményt. Úgy hogy csak azok jogosultak, akiknek az éves adó alapja nem több mint 2,5 millió forint. Ez egy nesze semmi fogd meg jól döntés!!!! Tudom, hogy nem mindenki egyformán tudja ezt igénybe venni, de ha feltételezzük az egyforma igénybe vételt ez vállalkozásonként éves szinte 6154 forint és 80 fillér adó kedvezményt jelent. Ebből szegény – az önkormányzat által megtámogatott – kis vállalkozás vehet egy gyenge minőségű csavar kulcs készletet vagy bérként kivehet éves szinten vagy 3000 Ft. plusz jövedelmet. Gratulálok, hogy ehhez a vállalkozó barát nagyvonalú döntéshez még az ellenzék is asszisztált, sőt üdvözölte azt, mint gesztus értékű döntést. Háááááát nagyon pici gesztus!
  Ha emlékeim nem csalnak nagy hangon ígértek jelentős adó csökkentést a munkahely teremtés elősegítésére. Ez a mai napig meghallgatható a jobbik facebook oldalán.
  Javaslom, mivel nincs semmilyen szabad vélemény nyilvánítására alkalmas elektronikus fórum – az ígéretek ellenére – ezen a fórumon szóljon hozzá, aki szeretne a témához. Az is jó lenne, ha ez a felület teremtené meg – természetesen – moderált formában a vita nyilvános lehetőségét.

 • Sótörő László says:

  Nekem sincs semmi bajom Gorkij nevével, de azt hiszem ez egy sokad rangú kérdés. Szimbólumok ellen harcolni amikor az embereket ez nem zavarja, pláne 25 évvel késéssel ……………. A testületi ülésen volt ennél sokkal fontosabb kérdésről is szó! Szívesebben vettem volna ha az adó csökkentés mértékéről kaptunk volna gyors tájékoztatást. Vagy az valami nesze semmi fogd meg jól megoldás amit nem szabad gyorsan elmondani mert nem az lett amit a választási kampányban ígértek az indulók. Már várom a magyarázatokat igaz, hogy ígértük de…… Szerintem ez minden Miklósi vállalkozót jobban érdekelne.

 • Molnár Sándor says:

  Tisztelt Képviselő testület !
  A mi utcánkat Tulipán utcának hívják, de én attól tartok, hogy egyszer valami agyament képviselőnek eszébe jut, hogy ez a Tulipán út nem-e a piros tulipánra hajaz, és javasolja az utca nevének megváltoztatását. Azt hiszem, hogy a jelenlegi testületnek ez a legnagyobb gondja, mert ebben a városban mindenki JOBBAN teljesít. Azt javasolnám, hogy máshova kellene a figyelmüket összpontosítani, mondjuk a hulladék szállítás igazságosabbá tételér, hogy ne kelljen egy reklám zacskó szemét elszállításáért kifizetni 450 ft-ot, ugyanis egy hét alatt egy zacskó szemét keletkezik, de ha nincs kitéve a kuka akkor is ki kell fizetni arra a hétre a szállítási díjat. Ez Hölgyeim, és Uraim nettó lopás semmi egyéb! ezen kellene agyalni inkább, vagy nem változott semmi? „a kutya ugyan az, csak a kolonc másik „

 • Mikoláné Györgyi says:

  Tudom, hogy a véleményem csepp a tengerben és változni sem fog semmi azért, mert én így gondolkodom, de igen nagy marhaságnak tartom ezeket az állandó utca név változtatásokat! Inkább arra kellene költeni, hogy a létező utcák nevei minden sarkon ki legyenek írva, hogy normálisan lehessen tájékozódni!
  A lakossági véleményt nem figyelembe venni, valahonnan ismerős! Ha már előre eldöntötték, hogy változtatni fognak, akkor meg ne bohóckodjanak, tegyék meg, mindenféle áldemokratikus színjáték helyett, csak úgy meglepetés szerűen.
  Arról nem is beszélve, hogy biztos ez a legfontosabb, legsürgősebb intézkedés, melyre a városunknak szüksége van?
  Üdvözlettel: Mikoláné Györgyi

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .Hirdetés