Markót Imre: „múlt nélkül nincs jövő.” Mérlegen az elmúlt öt év

Közzétéve ekkor: 2019 október 10. 10:00

Pásztor Gábor

Az idézet nem Markót Imrétől származik, Babits  Mihálytól vette kölcsön, de akár bölcs ókori vagy  népi mondás is lehetne. Igazsága elvitathatatlan. A mi esetünkben azonban rendhagyóan megfordul a mondás. A leköszönő és újrázni szándékozó polgármesterrel a múltról, pontosabban a vezetése alatti ciklusról szerettünk volna beszélni, de pillanatokon belül kiderült, a jelen, illetve jövő szóba hozatala nélkül nem megy. Nem, mert az eltelt öt évet csak úgy lehet elemezni, ha szembesítjük a jelen kritikáival és Markót Imre jövőbeni elképzeléseivel

– Polgármester úr! Mi az, ami az öt év kapcsán kapásból  eszébe jut?

– Érdekes kérdés. Az emberben ilyenkor kavarognak is a gondolatok, az elmúlt 5 év történései. Azt gondolom mégis, azt nem árt leszögezni, hogy én majdnem úgy kerültem a helyi politikába, mint Pilátus a krédóba. Igaz, korábban kétszer is indultam képviselő-jelöltként, egyszer 1998-ban Kisgazda-MDF-FIDESZ, egyszer pedig 2006-ban a Lokálpatrióta Egyesület színeiben, de gyakorlatilag a politikához semmi közöm nem volt. 2014-ben viszont belecsöppentem a közepébe mindenféle tapasztalat, rutin nélkül. Nem volt könnyű hirtelen polgármesternek lenni, bele kellett tanulni. Ennek során gyakran úgy éreztem, mindenféle segítség nélkül magamra maradtam, nem voltak hozzám hasonló gondolkodású emberek körülöttem, még saját csapatomban sem.

Az erősített, hogy folyamatosan érzékeltem sokfelől a megerősítést, gyakran kaptam a pozitív visszajelzést azzal kapcsolatosan, amit és ahogyan csinálok.

– A videofelvételen, melyben bejelentette újraindulási szándékát, azt mondta, a városban a munkát folytatni kell. Milyen, munkára gondolt?  

– Alapvetően a közéletet, a közösségi életet megalapozó gondolkodásmódra, szellemi közegre gondoltam. A hétköznapi nyugalomra, kiegyensúlyozottságra. Arra, hogy sikerült a miklósi önkormányzatiságot pártpolitikától független irányba terelni. Megszűnt a polgármesteri hivatalban a félelem, párthovatartozástól, nézetektől függetlenül mindenki nyugodtan végezhette munkáját. Hogy szót tudtam érteni jobb és baloldali nézetű emberekkel, nem tettem köztük különbséget. Még az elsődlegesen önös érdekeket szem előtt tartókkal is toleráns voltam, pedig őket nem igazán kedvelem.

A megkezdett munka folytatásán a közösségi élet eddig nem létező formáinak megteremtését, új közösségi események megindítását, mindezek továbbgondolását is értem; az advent új formában történő megünneplését,  a Töröki Szárnyas Fesztivált, a Város Napját, civil szervezetek kezdeményezésével létrejött közösségi ünnepeket, eseményeket. Azokat a közösségi elismeréseket, amik eddig nem léteztek: Közművelődési Díj, Tiszta udvar, rendes ház cím, Legszebb konyhakert elismerése, az önkormányzat intézményeinek szakmai elismerései és még lehetne sorolni. Mindezek apróságoknak tűnhetnek, mégis úgy gondolom, hogy az itteni emberek közösségi összetartoztását erősítik.

A Zöld Város projekt keretében, 100-nál több fát ültettünk el az új piac kialakításakor, az Öntöde alatt megkezdtük egy közpark létrehozását, idén ősszel tervben van a Bicskás-tónál új fák ültetése A cél egy élhetőbb, lakhatóbb város megteremtése, s ezt a munkát is szeretnénk folytatni.

– Riválisai és Boldog országgyűlési képviselő úr is az ön bűnéül róják fel  a torzóként még mindig várost csúfító Piramist, a surjányi utak,  a Vásárhelyi utca sokáig húzódó csatornázás miatti állapotát.

– A Vásárhelyi útról csak annyit, hogy a kivitelező jóval a határidőn belül elvégezte el a munkát. Persze, egy feltúrt, sáros utca nem kellemes az ott élők számára, ezt tapasztaltam saját bőrömön is, mert még emlékszem a 2005-ös csatornázásra. De ha a munkák véget érnek, az ottaniak már csak azok előnyeit élvezik. Megkérdezném Boldog képviselő urat, Kétpón a csatornázást, szennyvízelvezetést hogyan csinálják. A levegőben, hogy ne járjon sárral, gödrökkel, ne okozzon kellemetlenséget?

Surjányról azt jegyezném meg, hogy a kivitelezőt, a NER-be bevont Strabagot nem az önkormányzat választotta ki. Azt kijelölték, el kellett fogadnunk. Ő vagy az alvállalkozói nem tartották a határidőket, elfogadhatatlan munkát végeztek. Már-már arra gondolok, szándékosságról van szó. Több lakossági fórumon vettem részt Surjányban, kaptam jócskán hideget is, meleget is, de elmondták, a kritika, elkeseredés nem nekem, a kivitelezőnek szól. Amely képviselője egyébként az utolsó ilyen fórumon elismerte, az áldatlan állapotokért az önkormányzat abszolúte nem felelős.

És végül a Piramis. Ezt a mostani önkormányzat bűnéül pont a Fidesz és Boldog úr részéről felróni enyhén szólva is furcsa és álságos. A torzót ugyanis tőlük örököltük. Építése 2006-ban indult. Az építkezés leállítása 2007-ben, dr. Juhász Enikő polgármestersége idején történt. Emlékszem még rá, eleve óriási tiltakozás fogadta az építkezés ötletét, hiszen a lakosság, a szülők ragaszkodtak volna a régóta ott működő óvodához. Mégis ledúrták, s megkezdődött az építkezés.

Ami aztán gyorsan le is állt, mert a beruházó hamar rájött, az eredeti tervek szerinti építkezés soha nem térül meg. A torzó azóta is ott áll, állaga romlik, semmit nem lehet vele kezdeni. Próbáltunk pályázati forrást szerezni, nem sikerült, az ide hozott befektetők pedig mind azt mondták, ez egy Törökszentmiklósi kaliberű városban soha meg nem térülő beruházás lenne, mert felépítése több mint egymilliárd forintba kerülne.

Szerintem nem is érdemes azon gondolkodni, hogy bárki is kezdjen vele valamit, az egészet le kell bontani. A pinceszint megmaradna parkolási gondjaink csökkentésére, fölötte pedig közparkot lehetne létesíteni. Mindezt persze a lakosság véleményének kikérésével, egyetértésével.

A torzó további sorsának pikantériája, hogy most a Fidesz is nagy erővel a megoldást akarja a kampányban. Miután mi egy hete nyilvános élő műsorban elmondtuk, hogy szerintünk a megoldás az épület elbontása, a helyén közpark kialakítása, a mélygarázst pedig meg kell nyitni a lakosság felé, hirtelen előálltak ugyanezzel a javaslattal és egy móriczka-látványtervvel, persze mindezt úgy előadva, mintha ők találták volna fel a spanyolviaszt.

Azt is a fejéhez vágták, hogy romlottak az életkörülmények, kevesebb lett a munkahely, üzemek zártak be.

 – Statisztikai felmérés vagy közvélemény-kutatás készült arról, hogy Törökszentmiklóson jobban romlottak az életkörülmények, mint országos viszonylatban? Nem is tudtam róla. Egyébként választási kampány lévén az ellenzékben lévő Fidesz roppantul leegyszerűsíti a dolgokat: Azt adja elő, hogy a jelenlegi önkormányzat mindent rosszul csinált, azt is elrontotta, ami egyébként jó lett volna, csak üszkös romok maradnak utána.  De azért még nincs minden veszve. Csak kezükbe kell adni a marsallbotot, s majd ők mindent helyrehoznak, kijavítanak, elhozzák a tejjel-mézzel folyó Kánaánt.

Csak hát a valóság ennél kicsit sokszínűbb és bonyolultabb.  Üzemek, gyárak mindig is alakultak, bezártak szerte a világon, így Törökszentmiklóson is. Különböző színű önkormányzatok idején bezárt a Gabona, a Barneváll, kivérzett a Géja, a Finommechanika, később bezárt az Etna… Én ezért nem kárhoztatnék egyetlen önkormányzatot sem, hiszen ezekre semmi ráhatása, ezek gazdasági folyamatok, esetleg politikai szándékok eredményei.

De hogy ne bújjak ki a vád alól. A mi öt évünk alatt megszűnt a Surjányhús, a Vogel-NOOT és a Radar kft. Én úgy értesültem, hogy a Surjányhús kivégzése Fidesz közeli húsipari érdekeltségű körökhöz kapcsolható. Valaki megvette, aki évek óta nem kezd vele semmit. A Vogel helyett idejött a Praezi-Hungária. A Radar a hajdani Finommechanika maradványa volt, megszűnése egy hosszú haldoklás befejeződése, egyébként meg állami cég.

Ugyanakkor terjeszkedik a CLAAS Hungária, négyszeresére növelte üzemét a Lindsröm Kft., helyi vállalkozások vásároltak területet az Ipari Parkban. Természetesen ezekhez sem sok közünk van, csupán a tényszerűség kedvéért mondtam el. Viszont az Ipari-parkban lévő szabad területek biztosításával az önkormányzat mégis gazdasági fejlődést segít elő. Ebben az évben – annak köszönhetően, hogy a Nemzeti Befektetési Ügynökségen személyesen egyeztettem Törökszentmiklós gazdasági befektetési lehetőségeiről – két alkalommal kért befektetési kiajánlást az Ügynökség tőlünk járműipari befektetéshez. Tavaly kínai befektetőkkel tárgyaltunk Törökszentmiklósra telepítendő logisztikai központ létesítéséről. Ezek lehetőségek, a befektetői döntés soha nem rajtunk múlik.

– Megfogalmazódott, hogy az önkormányzat nem teljesítette az egészségügy és szociális helyzet javítására vonatkozó ígéreteit.

Nem tudok róla, hogy bármit is ígértünk volna a szociális helyzettel kapcsolatosan. Az intézményünk ugyanazt a tevékenységet végzi, mint 5 évvel ezelőtt. Csak épp nem lopják szét, mint ahogy tették azt az előző, fideszes önkormányzati vezetés időszakában. Egyébként azokat a szociális támogatási formákat, amelyeket nem intézményi rendszer keretében nyújtották korábban az önkormányzatok, 2015. elején a kormány teljesen átszabta. Jelentős támogatásokat megszüntetett, másokat áttett a kormányhivatalok hatáskörébe. Az önkormányzatokat pedig kötelezte, hogy helyi szociális rendeletet alkossanak és határozzák meg a települési támogatások rendszerét. Mi ennek eleget tettünk. Működik a támogatási rendszerünk. Az évek során folyamatosan emeltük a támogatások mértékét is. Idén pedig bevezettük a családalapítási és bővítési támogatást.

Az egészségügyről szólva valóban megígértük, hogy megszervezzük a gyermekorvosi ügyeletet. Ezt tényleg nem teljesítettük, de nem is rajtunk múlt. Amikor az esetleges ügyeleti ellátásról egyeztetést kezdeményeztünk az itt praktizáló gyermekorvosokkal, akkor tudomásul kellett venni, hogy nem tudják ezt az ellátást biztosítani. Magyarországon orvoshiány van. 4 éve nem tudunk betölteni egy megüresedett gyermekorvosi körzetet sem. Ebben az orvoshiányos helyzetben senkit nem lehet kényszeríteni arra, amit nem tud, vagy nem akar ellátni, mert egyszerűen odébb áll, elmegy. Praxist könnyedén találni fog máshol. Mi pedig itt maradunk orvos nélkül.

– Hangsúlyozta, hogy a közéletben a pártoskodás átjárhatatlan mély árkokat ásott az emberek között, ezért nem valamely párt támogatásával, hanem civil összefogással méretteti meg magát polgármester-jelöltként. Nem azért lett hirtelen civil, mert a Jobbik bukott párt lett?

– Nos, hogy tiszta legyen a kép. Én helyben 1991-ben alapítója voltam a KDNP-nek. De már 1994-ben kiléptem, s a pártpolitikából véglegesen elegem lett. Azóta egyetlen pártnak sem voltam tagja. 2014-ben, annak ellenére, hogy tudtam, lemoshatatlan bélyeget veszek magamra, elfogadtam a Jobbik felkérését a polgármester-jelöltségre. Elfogadtam, mert nagyon változást akartam. De nem léptem be a pártba! Támogatásukkal indultam, de magamat mindig is függetlennek tartottam. A politikai ellenfeleim ezt a mai napig nem ismerik el. Lelkük rajta. Én tudom, hogy soha egyetlen döntésemben nem vezérelt pártérdek. Ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy a tavalyi parlamenti választásokat követően a politikai pártokból még inkább kiábrándultam, így adódott, hogy egy valódi, pártoktól független és  mentes civil közösséget kell létrehozni.

Ez történt most. Kimondottan olyan közösségben gondolkodtam, amelyik gondolkodásban a paletta minden színét felvonultatja. Tény, hogy ebben a gárdában, az Otthonunk Szentmiklós Egyesületben van jobbikos, de akad baloldali beállítottságú, vagy zöld gondolkodású ember is. De a hovatartozás sokadrangú kérdés. Olyan embereket kerestem, akikben megbízok, akik segítségére, támogatására számíthatok.

– Hogy lehetett volna, hogy lehet a jövőben kizárni a pártpolitikát? Boldog úrral, a  fideszes országgyűlési képviselővel,  eddig nem ettek egymás tenyeréből, Ha ön  civil egyesület színeiben nyerne, csak azért, mert civil, Boldog István támogatni fogja?  

Boldog úrral sehogy nem lehetett boldogulni. A 2014-es vereséget nem felejtheti el, hiszen annak idején ő emiatt szőnyeg szélére is volt állítva. Vele csak akkor tudtam volna kijönni, ha úgy táncolok, ahogy ő fütyül. Erre pedig nem voltam és nem is leszek hajlandó, mert a tisztességem és a becsületem ennél többet ér. Hogy a választások után mi lesz, arra egy nyár elején vele folytatott telefonbeszélgetésre hadd utaljak. Ebben a beszélgetésben ő felvázolta, hogy miért nem fogok győzni. Ki mindenki fog még elindulni polgármester-jelöltként csak azért, hogy szavazatokat vigyen el tőlem. De azért nem volt magabiztos akkor sem, mert azért a végén hozzátette, hogy ha mégis én győznék és nem az ő jelöltje, akkor majd meglátjuk, hogy mi lesz.

Országszerte az az általános nézet, hogy az ellenzéki vezetésű városok hátrányba kerülnek, mert pénz csak oda megy, ahol fideszes a vezetés, amelyik települést az országgyűlési képviselő támogatja.

– Ezt olyan tényekkel, adatokkal tudom cáfolni, amelyeknek bárki utánanézhet. Az elmúlt ciklusban a fideszes vezetésű Karcag és térsége 5,89 milliárd, Mezőtúr és térsége 4,47 milliárd, a jobbikos vezetésű Törökszentmiklós és térsége pedig 4,39 milliárd forint támogatást kapott. (1. ábra) Hangsúlyozom, a városok és térségük.

Egészen más a kép, ha kimondottan csak a városokat nézzük. Mert itt megfordul a sorrend: Törökszentmiklós 4,12, Mezőtúr 3,41, Karcag pedig szűk 3 milliárdot kapott. Miről is beszélünk tehát? (A riport elkészülte után érkezett a hír, hogy Törökszentmiklós ismét elnyert egy pályázatot, s ez ugyancsak Markót Imre cáfolatát tűnik alátámasztani. – szerk.)

– Miért, miből gondolja , hogy ha nyerne, a korábbinál sikeresebben fogja a várost szolgálni?

Nagyon igaz Babitsnak az a mondása hogy  múlt nélkül nincs jövő.  Az öt év alatt minden téren rengeteg tapasztalatot szereztem, sokat tanultam, ma már eligazodok a politikában. Leszámoltam az illúziókkal, a városvezetésbe is beletanultam. Ha a csapatomból annyian nyernének, hogy többségünk lenne a képviselő-testületben, nyugodtan, személyes konfliktusoktól mentesen tudnánk dolgozni.

Summázzuk az elhangzottakat! Összességében hogy vonná meg az öt év mérlegét?

– Lényegében a fentiekben mindent elmondtam. Ha tömören mérleget kellene vonni, azt mondanám, a ciklus riválisaim állításával ellentétesen, nem volt sikertelen. A város a lehetőségekhez képest fejlődött, az önkormányzat nyugodtan, demokratikusan, szabad légkörben működött. Főleg kezdetben követtünk el hibákat, de ezek a város életére nem voltak döntő befolyással. Senki nem volt erőfölényből elhallgattatva, megfélemlítve, s ami nagyon fontos, még legkeményebb ellenfeleink sem vádolhatnak bennünket korrupcióval, azzal, hogy kézen-közön pénzek tűntek el.

– Meglátjuk, mit hoz a jövő. Köszönöm a beszélgetést.

Szemtől Szembe


Megosztás

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .Hirdetés