Kutya(egy)helyzet Törökszentmiklóson

Közzétéve ekkor: 2016 február 19. 9:50

képSzó  sincs róla, hogy az egész várost megérintette volna, de sokak indulatait felkorbácsolta, különböző fórumokon kemény hozzá-és beszólásokat  szült annak a híre, hogy az önkormányzat felbontotta eddigi szerződését a Befogad-lak  Törökszentmiklósi Állatvédő Alapítvánnyal. Az külön olaj volt a tűzre – akadtak, akik ebből is „politikai” előnyt próbáltak kovácsolni -, hogy egy újat kötött a gyömrői  Töves-Gold Kft-vel a kóbor ebek befogására és elszállítására. Konkrétumokról nagyon kevesen tudnak, pletykák, féligazságok terjengnek. Mivel az indulatok csak kicsit látszanak csökkenni, a részletek és az igazság nyomába eredtünk.

Úgy gondoltuk, először a „sértett felet”, Kovács Klaudiát, a Befogad-lak vezetőjét kérdezzük meg, s aztán az általa elmondottakkal „szembesítjük” Markót Imre polgármestert, a döntéshozót. Aztán kiderült, hogy apróbb, inkább a múltban gyökerező sérelmek vannak ugyan, de a lényeget tekintve nem beszélhetünk sértett félről, így a szembesítés is elmaradt. Mint ahogy kiderült az is, hogy mint az esetek nagy részében, az igazságnak most is több oldala van.

A megértés és a tények kedvéért rögzítsük: míg 2014 márciusában, a szerződés megkötése után két hónappal 20-25 kutya volt a Befogad-lak telepén, mostani beszélgetésünkkor 150. Minden zsúfolásig tele, a kennelek, az udvar, még az eredetileg éléskamrának szánt helyiség is. Nyugodtan ki lehetne tenni a megtelt táblát, ide már elvileg egyetlen eb sem fér.  Az önkéntesek gyakran embertelenül sok  munkát végeznek mindenféle ellenszolgáltatás nélkül. Ottlétünkkor például ketten etették a 150 jószágot, ami mintegy három óra hosszáig tartott. Este, munkaidő után,  a kényszer legcsekélyebb jele nélkül. Tiszteletre, megbecsülésre méltó? Szerintünk és sokak számára igen, sokan legyintenek rá: ők vállalták önként, senki nem kényszeríti őket rá. Csinálják!

A két esti etető egyike éppen Kovács Klaudia volt, aki kérte, amennyire lehet, gyorsan végezzünk, hogy segítőtársának ne kelljen dupla munkát végeznie.

Klaudia– Klaudia! Igaz-e az a vád, hogy az önkormányzat az alapítvánnyal nem is egyeztetett, váratlanul, derült égből villámcsapásszerűen ért benneteket a szerződésbontás ténye?

bontás– Nem, ez messze nem igaz, a szerződést közös megegyezéssel szüntettük meg  Mindkét fél részéről régóta felmerültek problémák, többször megvitattuk őket, próbáltuk megoldani ezeket, de nem sikerült. Végül ezt a döntést, a szerződésbontást találtuk a legcélravezetőbbnek. Amikor kitört a felháborodás, én voltam az első, aki a honlapunkon megpróbáltam erre a tényre felhívni a figyelmet, s csitítani a hangulatot, de úgy tűnik, nem jártam különösebb sikerrel.

Az más kérdés, hogy az első pillanattól, megalakulásunktól kezdve nagyobb önkormányzati segítségben reménykedtünk. Pl. szerettünk volna több pénzt kapni. Elsőre dr. Juhász Enikő, az előző polgármester a dupláját is ígérte a végül, most is érvényben lévő megkapottnak, de ebből nem lett semmi. Többször kértük, hogy alkalmanként kapjunk segítségül egy-egy közmunkást, de sosem kaptunk. Szerettük volna elérni a kommunális számlánk csökkentését, de ez sem sikerült. Talán kicsit többet érdemeltünk volna.

– Láttál volna valamilyen lehetőséget, hogy a szerződésbontásra ne kerüljön sor?

2014. jan. 1.– Sajnos nem. Annyi helyünk van, amennyi, több kutyát nem tudunk befogadni, nem tudjuk az összes utcán lévő egyre több kóbor jószágot befogni és behozni. A megoldást jelentő altatást pedig eddig sem vállaltuk, ezután sem fogjuk. A szerződésben ugyanakkor velünk szemben konkrét elvárások fogalmazódtak meg, amelyeknek eddig eleget tudtunk tenni, de most már nem. Persze, ha kezdettől fogva több pénzt, segítséget kapunk, lehet, hogy más lenne a helyzet

Azt viszont látjuk, tudjuk, hogy nagy gondok vannak a városban. Látjuk a bicikliseket kergető kóbor kutyákat, tudjuk, hogy sokan félnek tőlük, s tudjuk azt is, hogy ezek az ebek milyen balesetveszélyes helyzetet teremthetnek. Egyértelmű, hogy a problémát sürgősen kezelni kell, s erre mi a jelenlegi viszonyok közt a mi mentalitásunkkal nem vagyunk alkalmasak.

Nem is a szerződésbontással és új szerződéssel van bajunk, hanem azzal a céggel, személlyel, akivel az köttetett. A Töves-Goldnak és Aranyinak nagyon rossz híre van állatvédő körökben, az interneten is döbbenetes dolgok olvashatók róla és tevékenységéről. Beszéltünk  olyan jogásszal, aki állítja, bizonyítékai vannak, hogy a hírek megalapozottak.

– Hogyan reagáltok a kialakult helyzetre? Változatlanul dolgoztok tovább?

-Természetesen. Mi fontosnak tartjuk, amit csinálunk, s tudjuk, szükség is van rá. Igaz, nagy érvágás számunkra a havi 35.000 forint elvesztése, viszont megszabadultunk az egyre nehezebben teljesíthető, mára kezelhetetlenné vált kötelezettségeinktől. Természetesen, ahogy tudjuk, ezután is mentjük a kutyákat, ahogy lesz helyünk, ugyanúgy fogadjuk majd őket. Kimegyünk chipet nézni, felvesszük a telefont reggel hétkor, és este kilenckor is, de kötelességszerűen már csak a telepen lévő 150 kutyával kell foglalkoznunk.  Bízunk benne , hogy a felajánlott adók 1%-ából, a havi 500-1000 Ft-os támogatásokból bejön a kiesett bevétel, meglesz az az anyagi háttér, ami lehetővé teszi további működésünket. S természetesen számítunk az önkormányzatra is, többek között civil szervezetként pályázunk a támogatására.

***

Markót Imre polgármester Dr. Majtényi Erzsébet jegyző asszony társaságában fogadott, legyen segítsége, ha a törvények vonatkozó paragrafusainak citálása válik szükségessé. Erre a beszélgetés folyamán többször is sor került, s  a jogszabályok  gyakran segítettek is az okok és miértek megértésében.

Polgármester Úr! Elkerülhetetlenek voltak a történtek?

Markót ImreMarkót Imre – A Befogad-lak Törökszentmiklósi Állatvédő Alapítvány helyben, a városban látta el a gyepmesteri feladatokat. Tevékenysége alapvetően a kóbor ebek befogására és telephelyen történő gondozásukra terjedt ki. Tavaly nyárig alapjában véve nem is volt ezzel semmi gond, akkor viszont mi is tapasztaltuk, az alapítvány is jelezte, hogy a feladatok ellátásában nehézségek adódnak. A telephely szűkössé vált, mivel a begyűjtött kutyák örökbefogadása lelassult. Véleményünk szerint  a kóbor jószágok befogása nem mindig történt meg, olyan eset is előfordult, hogy az alapítvány a közterület-felügyelők által befogott kutyákat nem szállította el, vagy elengedte, mondván, gazdás ebekről van szó. Az év során több alkalommal egyeztettünk a problémákról, utoljára késő ősszel. Akkor már az alapítvány elnöke is kérte, keressünk mielőbb más megoldást a gyepmesteri feladatok elvégzésére, mert ők nem tudnak eleget tenni az önkormányzat elvárásainak. Én ezen a megbeszélésen elmondtam, hogy az önkormányzat feltehetően létrehoz egy gyepmesteri telepet, amely megoldhatja majd a kóbor kutyák begyűjtésének kérdését, de ezt 2016 előtt nem tudjuk megvalósítani. Mivel azonban idén januárban nagyon sok panaszt kaptunk a városban csoportosan is megjelenő kóbor kutyákról, azonnali megoldást kellett találnunk a probléma kezelésére. Ekkor került képbe a Töves-Gold Kft. Külső vállalkozó megbízása egyébként már tavaly is felmerült, de akkor elvetettük. Most viszont ez elkerülhetetlenné vált, s az alapítványt megkeresve közös megegyezéssel megszüntettük a szerződést. Döntésünk tehát semmiképpen nem hathatott meglepetésszerűen rájuk.

– Az alapítvány azt mondja, minden azon bukott meg, hogy ők kategorikusan kijelentették, a  végleges megoldást jelentő altatást eddig sem vállalták, ezután sem fogják vállalni.

Dr.Majtényi ErzsébetMajtényi Erzsébet – Így is lehet, de nem biztos, hogy így kell fogalmazni, nem biztos, hogy altatásról kell beszélni.  Az megfogható tény, hogy a gyepmesteri tevékenység alapjában a kóbor ebek befogását és elhelyezésüket foglalja magába. Azt, hogy az ezzel megbízott vállalkozó hogyan tesz eleget ennek a feladatának, magának kell megoldania. Hogy ki, milyen elveket vall, személyes kérdés. Az önkormányzat oldaláról nézve a lényeg az, hogy a fenti kritériumoknak a jogszabályi előírásokat figyelembe véve  tegyen eleget az általa megbízott szervezet vagy vállalkozó. Nekünk azt kell szem előtt tartanunk, hogy a város utcáin ne zavarják a közbiztonságot a kóbor ebek, ne veszélyeztessék a járókelőket, különösen  vonatkoztatva ezt az óvodába, iskolába tartó gyerekekre vagy a nehezebben mozgó idős emberekre. Égetően fontossá vált az ebek szabályozatlan szaporodásának megállítása is, ezt pedig csak a gazdátlan jószágok összegyűjtésével lehet elérni.

M.I. – Így van, a kóbor kutyákat valóban   be kell gyűjteni. A vonatkozó jogszabályi előírások szerint szerint 14 nap áll rendelkezésre arra, hogy a gyepmesteri telepen a begyűjtött kóbor kutyáért a gazdája jelentkezzen. A tulajdonosságot természetesen igazolni kell. A gyepmesteri, de az állatmenhelyi telepről is, csak olyan kutya vihető ki, amelyik megfelel az állatvédelmi jogszabályi előírásoknak. Vagyis be van oltva, egyedi azonosítóval (chippel) el van látva, és megvizsgálta állatorvos is.  Hogy azokkal a kutyákkal, amelyekért a gazdája nem jelentkezik, mi történjék a 14 nap elteltével, arra vonatkozóan a jogszabály nem ír elő semmit. A megoldást nem feltétlenül az altatás jelenti. Az ügyvezetőtől azt a tájékoztatást kaptuk, s tudomásunk szerint is,  a Töves-Gold kapcsolatban áll állatmenhellyel is.

2016.febr. másolataHa már muszáj volt a dolgoknak így történnie, legalább a havi 35.000 Ft-ot nem lehetett volna az alapítványnál hagyni?

M.E. – Ez a pénz nem támogatás volt, hanem egy szerződésben rögzített feladatok ellátásának ellenértéke. Egy szolgáltatásé, amely a szerződés felbontásával megszűnt, s ezzel együtt a szolgáltatás ellenértékének fizetési kötelezettsége is. Ettől függetlenül az önkormányzat más módon eddig is támogatta az alapítványt , és a jövőben is fogja

– Hogyan?

M.I. – Eddig is díjmentesen adtuk, ezután is úgy fogjuk adni az alapítványnak a telephelyet. Ez számításaink szerint havi 100-130.00 Ft-ot jelent. Persze tudom, hogy az alapítvány önkéntes munkával hozta a telepet abba az állapotba, amelyben van. A vízhasználatért nem kérünk pénzt, és a hulladékszállításban is kedvezményes díjat kap a telep. Annak idején térítésmentesen megkapták a város tulajdonát képező kenneleket, ezeket nem fogjuk visszakérni. Tavaly civil szervezetként támogatásban részesültek, s amennyiben pályáznak, ebben a jövőben is részesülni fognak. A városi rendezvényekre mindig meghívjuk az alapítványt, amikor is lehetőségük van a gyűjtésre, s ők élnek is a lehetőséggel. De gondolkodunk egyéb támogatási formákról is. Szó sincs tehát arról, hogy megvonjuk a segítséget az alapítványtól, jelenleg csak arról van szó, hogy a szerződésben foglalt díjat annak megszűnése miatt nem fizeti tovább az önkormányzat.

– Szép számmal akadtak, akik erős kételyeket fogalmaztak meg a vállalkozó távoli telephelyével, az elveszett jószágok visszaszerezhetőségével kapcsolatosan.

M.I. -A szerződés megkötése óta két alkalommal volt begyűjtés. A befogott kóbor kutyák kivétel nélkül chippel ellátatlanok voltak. Tudomásom szerint a Városüzemeltetési Osztályon, ahol a begyűjtött kutyák iránt lehet érdeklődni, még senki nem érdeklődött elveszett kutya iránt. Ennek az lehet az oka,hogy vagy nem volt gazdájuk, vagy ha volt is, nem felelős kutyatartókról van szó. Meggyőződésem, hogy a jószágukat szerető, azok iránt felelősséget érző gazdáktól a legritkább esetben szökik meg a  kutyájuk, Ugyanakkor az ilyen tulajdonosok jogkövetők is, ezért gondoskodnak kutyájuk bechipeltetéséről, oltásáról. Ha abba be van táplálva a gazda elérhetősége – lakcíme, telefonszáma -, az állatorvos az adatokat bevitte az adatbázisba, nem lesz gond.

M.E. – A Töves-Goldnak kötelessége a chip segítségével még itt, helyben megkísérelni az ebek tulajdonosaival való kapcsolatfelvételt,akik azonnal át is vehetik befogott kedvencüket. Amennyiben ez nem vezet eredményre, az ebek gazdái írásban kapnak értesítést, és a kft. telephelyén vehetik át a kutyusokat. Egyebekben a Városüzemeltetési Osztályon nyilvántartás van arról, hol kerültek a kutyák befogásra, fényképes dokumentáció áll rendelkezésre. A hivatal munkatársai tehát minden felvilágosítást meg tudnak adni az érdeklődőknek. Emellett a honlapunkon jelezni fogjuk, mikorra várható a gyepmester érkezése, így az ebtartók értesülni fognak arról, hogy esetlegesen elcsatangolt kutyájuk a gyepmester által került befogásra és elszállításra, avagy sem.

Nagyon rossz hírek szállingóznak a megbízott vállalkozásról, vállalkozóról.

M.I – Igen, tudunk róla. A megbízott vállalkozás vezetője előre jelezte, hogy ez várhatóan így lesz. Én úgy gondolom, a Töves-Gold tevékenysége engedélyhez van kötve, amit folyamatosan felülvizsgálnak a szakfelügyeletet ellátó hatóságok. Csak akkor hosszabbítják meg azt, ha semmilyen jogszabálysértő dolgot nem találnak. Az eddigi tapasztalataink azt bizonyítják, hogy a megbízott minden jogszabályt betartva végzi tevékenységét . A szerződésben rögzített feltételek betartására pedig külön odafigyelünk. Amennyiben bármilyen ezzel ellentétes dolgot tapasztalunk, természetesen azonnal felbontjuk a szerződést. Bízom benne, hogy egy év elteltével a közterületen kóborló kutyák száma jelentősen le fog csökkenni, és ebből a szempontból normalizálódik a helyzet a városban.

Így legyen! Mert ha így lesz, mindenki jól járhat: az önkormányzat, a lakosság s a Befogadlak Alapítvány is, mert minden figyelmüket a most meglevő pártfogoltjaiknak szentelhetik.

Pásztor


Megosztás

2 hozzászólás

  • Slimbarszki Margit says:

    Hol van az önkormányzat felelőssége, hogy nem megy ellenőrizni a „telepet” a naplót (ami általában nincs)… Ez a jog megtiprása és egyben állatkinzás is.

  • Soltész Kati says:

    Az alapítván évi 400.000,-Ft- ot kapott , a Magán nyomozó cég meg havonta kap ugyan annyit ÁFÁ-val együtt! Fel ajánlotta-e ezt az összeget az Önkormányzat az alapítványnak?
    Hány helyiséggel van szerződése Nyomozó cégnek! Mi alapján döntötte el az Önkormányzat, hogy az alapítványnak csak velük volt szerződése a kóbor kutyák begyűjtésére és így sem tudták elhelyezni a kutyákat, a Nyomozó cégnek esetleg 100 vagy ennél több szerződése is lehet! hogy tudják megoldani a kutyák elhelyezését. ! Az alapítvány nem altatott, a cég altat, vagy azt sem kell, mert egymást intézik el a kutyák, a kölyök kutyákat a parvo! Ezeket csak gondolom, mert nem tudom elképzelni hogy ha több helyiséggel van valakinek szerződése annak a kutya legyen a fontos!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .Hirdetés