Kirúgták a pártállása miatt?

Közzétéve ekkor: 2014 július 14. 9:56

„A Szolnoki Munkaügyi Bíróság Kovács Péter József felperesnek Lábassy János Szakközépiskola és Szakiskola alperes ellen felmentés jogellenessége megállapítása iránti perében meghozta a következő ítéletet:

alperes 2010. júniusa 16-án kelt 20110615. számú felmentése jogellenes.”

Ez az egyetlen mondat tökéletesen tükrözi annak a pernek, ill. végeredményének  lényegét,  amelyet Kovács Péter matematika-kémia szakos tanár indított egykori munkáltatója, a Lábassy János Szakközépiskola és Szakiskola ellen. Jogilag az iskola, de valójában Törökszentmiklós Város Önkormányzata, sőt, ha egészen pontosak akarunk lenni, dr. Juhász Enikő polgármester ellen. Hogy miért ez a furcsa megfogalmazás, az alábbiakból kiderül.

Ahonnan "felsőbb" utasításra mennie kellett

Ahonnan  a sértettnek „felsőbb” utasításra mennie kellett

Kovács Péter (felperes) 2007-ben létesített munkaviszonyt a Lábassyval (alperes). Akkor még csak a Nyíregyházi Főiskolán  matematika tanári szakon szerzett záróvizsga végzettséggel rendelkezett, diplomáját nyelvvizsga híján nem kapta meg, erre csak később került sor.

Az iskola igazgatója ismerte ezt a körülményt, de álláspontja szerint, mivel az intézmény szakiskolaként is működött, a jelentkező jogosult volt diploma hiányában is tanári feladatokat ellátni. A leendő tanerőt nem is kötelezte meghatározott időn belül a diploma megszerzésére.

Nem is volt egészen 2010-ig gond, tudomásunk szerint Kovács Péter közmegelégedésre látta el munkáját, semmiféle fegyelmi probléma, vagy egyéb hiányosság nem merült fel vele szemben. Akkor azonban elkövetett egy óriási és megbocsáthatatlan hibát; az az évi önkormányzati választáson lévén kétpói lakos, ellenjelöltként indult Boldog István akkori (jelenleg is az) polgármesterrel szemben. Ennek eredménye ugyanis – legalább is Kovács szerint – az lett, hogy az első adandó alkalommal kirúgták, pontosabban kirúgatták állásából.

Ő később a bíróság előtt állította, „A felmentésnek egyetlen indoka a politikai indíttatás volt, a kétpói polgármesteri választáson ellentétes pártszínekben indult, mint a törökszentmiklósi polgármester és a többségi képviselő-testület, (s ezért) a polgármester direkt utasította az intézmény igazgatóját, melynek megalapozott feltételezése szerint politikai okai voltak.” Hogy ezt a megalapozott feltételezést mi alapján alakította ki, a bírósági jegyzőkönyvből nem derül ki. Az intézményvezető magánjelleggel megsúgta neki? A kérdést, az esetleges beperelésünket elkerülendő, mi sem feszegetjük, de valami alapja mégis lehetett, mert a bíróság a politikai indíttatás lehetőségét nem zárta ki. Ily módon fogalmazott:” A bíróság megítélése szerint (figyelemmel egyéb tényekre) kétségtelenül nem állapítható meg , hogy a felperes személyével kapcsolatos egyéb, politikai körülmények indokolták a polgármester nyilatkozatát.” Nyilván nem is ez volt a felmentés hivatalos indoka.

Felmentésekor már folyamatban volt diplomája kiadása. Ez sem számított

Felmentésekor már folyamatban volt diplomája kiadása. Ez sem számított

Az ügy teljes megértése végett most kicsit vissza kell kanyarodnunk időrendileg a történtekben. Bizonyára sokan emlékeznek rá, hogy az önkormányzat 2011 májusában úgy döntött, hogy a szakközép-és szakiskolát megyei fenntartásba adja. A megye kikötötte, hogy az akkori 42,5 pedagógusi álláshelyen lévő dolgozóból csak 37-et vesz át, s a megállapodásban azt is meghatározták, hogy „ az átadás során 1 kollégium és sportcsarnok vezetői álláshely, 3 kollégiumi nevelői álláshely, 1,5 pedagógiai asszisztensi álláshely… kerül megszüntetésre.” A megállapodásban megszüntetendő matematika-kémia szakos tanári állás nem szerepelt, ezért természetszerűleg maga az igazgató sem sorolta Kovács Pétert a felmentendő pedagógusok közé.

Az eddigiek alapján érthető, hogy az érintettet villámcsapásszerűen érte, hogy 2011.június közepén közalkalmazotti tanári munkakörben keletkezett jogviszonyát felmentéssel megszüntették, az indoklásban pedig az szerepelt: „létszámcsökkentés, átszervezés” . Felmerül a kérdés, miért változott meg hirtelen az intézmény igazgatójának álláspontja, miért döntött úgy, hogy felmond alkalmazottjának, hiszen látszólag erre semmi nem kényszerítette, lépését semmi nem indokolta.

A megmagyarázhatatlanra a bírósági eljárás során derült fény, mert Kovács Péter, aki elbocsátását jogtalannak vélte, s a Szolnoki Munkaügyi Bírsághoz fordult igazát keresve. Az eljárás során tanúként meghallgatott intézményvezető úgy nyilatkozott, hogy őt Törökszentmiklós polgármestere, dr. Juhász Enikő utasította, hogy felperes a felmentéssel érintett pedagógusok közé kerüljön azon indokkal, hogy diplomával nem rendelkezik. A bírósági jegyzőkönyv szerint az igazgató „vallomásában úgy nyilatkozott, hogy ténylegesen történt  ilyen utasítás a polgármester részéről, melyet ő fenntartói utasításként értelmezett, ennek indoka a polgármester részéről az volt, hogy a felperes a munkakör betöltéséhez szükséges képesítéssel, diplomával nem rendelkezett.”

A figyelmes olvasó most joggal kérdezheti: Hogy is van ez? A felmentésben „létszámcsökkentés, átszervezés” szerepel, a tanúvallomásban pedig már képesítés hiányáról van szó? Igen, mert az iskola  megtámadta volt tanára keresetét, s minden lehető indokot felhozott arra, hogy a bíróság neki adjon igazat.

„ Az alperes a kereset elutasítását kérte, hivatkozott arra, hogy a képviselő-testület létszámleépítést rendelt el, 37 főben határozta meg a pedagógus álláshelyek számát, és ennek folytán vizsgálta, hogy kinek, milyen végzettsége van a munkakör betöltéséhez, a felperes felhívás ellenére diplomáját nem tudta bemutatni-„ „Az alperes az eljárás során hivatkozott arra, hogy a felperes a jogszabályban előírt képzettséggel nem rendelkezett, így alkalmazására jogszabályba ütköző módon került sor.”

A bíróság egyértelmű jogsértést állapított meg

A bíróság egyértelmű jogsértést állapított meg

A baj csupán az volt, hogy az ítészek nem voltak restek a dokumentumokat figyelmesen tanulmányozni, s mint már említettük, a iskola igazgatóját tanúként meghallgatni. Ez utóbbi során, mint már leírtuk, és ki is emeltük, „Az alperes intézmény igazgatója akként nyilatkozott, , hogy a kinevezéskor tudomással bírt arról, hogy a felperes diplomával nem, csak záróvizsgával rendelkezik, az alkalmazás azonban jogszerűen történt…”  Tehát a képesítés hiányára való hivatkozás alaptalan volt.

Ugyanúgy alaptalan volt a létszámleépítéssel kapcsolatos előhozakodás is, hiszen a bíróság – ez volt a másik kiemelésünk – kimondta: „Figyelemmel arra, hogy a megállapodás kifejezetten  nevesítette azokat a pedagógusi munkaköröket, amelyben létszámcsökkenést írt elő a képviselő-testület, a bíróság azt állapította meg, hogy a felperes további foglalkoztatásának lehetetlenülését a képviselő-testületi határozat nem tartalmazza, sőt kifejezetten más pedagógus munkakörökre vonatkozóan írt elő létszámcsökkentést, így alperes… felmentésében a felperessel szemben jogszerűtlenül közölte a létszámcsökkentést, mint felmondási indokot.”

A fentiek alapján a bíróság megállapította, hogy Kovács Péter felmentése jogellenes, és számára „ 18 havi átlagkeresetének megfelelő mértékű átalány kártérítés megfizetését indokoltnak találta.„

Hozzátették azt is: „Az alperes  eljárása során többször jogsértést tanúsított.

Egyetlen kérdés maradt. A rendelkezésre álló dokumentumokból a gondolkodó laikus számára is egyértelmű lehetett, ezt a pert az iskola, a fenntartó önkormányzat nem nyerheti meg. Hogy nem látta a jegyző, aljegyző és ki tudja hány önkormányzat alkalmazásában álló jogvégzett ember? Vagy nem volt szabad látnia? Olyan erős volt a polgármesteri vágy Kovács Péter kirúgására? Valóban politikai volt az indíttatás? Állítani nem lehet. De eszünkbe jut a bíróság korábban már idézett mondata.

A bíróság megítélése szerint (figyelemmel egyéb tényekre) kétségtelenül nem állapítható meg , hogy a felperes személyével kapcsolatos egyéb, politikai körülmények indokolták a polgármester nyilatkozatát.”

Pásztor

 


Megosztás

1 hozzászólás

  • Arisztotelesz says:

    Ekkora arcátlanság -munkaügyi kérdésekben- a Rákosi-érában dívott ! Szolidáris vagyok Veled Péter!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .Hirdetés