Képviselő-testületi ülés 2015. február 3.

Közzétéve ekkor: 2015 február 4. 11:45

————gyermekétkeztetési díjak módosítása, együttműködési megállapodás a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, Települési Értéktár Bizottság létrehozása, szerződés  helyi televízióműsor szolgáltatására —————

testület1Az eredeti írásos előterjesztés szerint Fejes Ferenc önálló képviselői indítványként kezdeményezte az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról és költségtérítéséről szóló rendelet módosítását. Mivel a képviselő az ülés előtt indítványát visszavonta, a tárgyalandó napirendi pontok száma eggyel csökkent.

Törökszentmiklós önkormányzata 2008-ban ajándékba kapott egy tűzoltóautót, amely értéke akkor 3 800 000 Ft volt, mára viszont teljesen értékét vesztette. Sem a kor követelményeinek, sem a törvényi előírásoknak nem felel meg, s mivel a forgalomból kivonták, nagyon rossz, gyakorlatilag működésképtelen állapotban van, használati értékkel nem bír.
Létezéséről nemrég tudomást szerzett a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Polgári Védelmi Szövetség, amely elkötelezett segítője a hagyományőrzésnek, s tevékenysége kiterjed a tűzoltó hivatás tárgyi emlékeinek gyűjtésére is. Munkáját aktív és nyugdíjas kollegák bevonásával, szakértelmük felhasználásával folytatja, s mintegy múzeumként folyamatosan biztosítja a birtokukba került tárgyi emlékek megtekinthetőségét a nagyközönség számára.
A szövetség kéréssel fordult Markót Imre polgármesterhez, hogy biztosítsa a Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság számára már értéktelenné, használhatatlanná vált gépjármű Polgári Védelmi Szövetség tulajdonába történő átadását, s ezáltal a hagyományőrző gyűjtemény gyarapodását.
Markót Imre a kérést a képviselő-testület elé terjesztette, amely annak teljesítését egy tartózkodás mellett tíz igen szavazattal támogatta.

Minimálisan, de emelkedtek a gyermekétkeztetési térítési díjak. Az önkormányzat által fenntartott két egység közül a bölcsődei konyha az ellátott korosztály vonatkozásában nem tartott szükségesnek emelést, a Városellátó Szolgálat konyhája viszont az új táplálkozás-egészségügyi jogszabályi előírásoknak történő megfelelés érdekében 2%-os díjemelést tartott elengedhetetlennek.
Fontos megjegyezni, mindamellett, hogy a családok terhei nőnek az áremelkedéssel, többségüknek még mindig ez a legkedvezőbb forma a gyermek étkezésének biztosítására, figyelemmel az ingyenes, vagy 50 % mértékű kedvezményes étkezésre pl. az óvodás, általános iskolás korosztály, vagy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre.
A képviselő-testület az előterjesztést megvitatta, és Szabó Péter ellenszavazata, valamint egy tartózkodás mellett az alábbiakban közölt térítési díjakat elfogadta:

tábl

Az önkormányzat több, Európai Unió által finanszírozott projektet valósított meg az elmúlt 7 éves tervezési ciklusban, és a következőben is számos pályázaton tervezi a részvételt. A pályázatoknál több olyan vállalást kell teljesíteni, amelyek megvalósítása ugyan terhet jelent az Önkormányzatnak, de a pályázaton való jó szereplés egyes esetekben a jobb működést segítheti.
A célkitűzések között szerepel egy környezetvédelmi szempontú projekt megvalósítása, melynek dokumentációját az ún. Local Agenda (Helyi Feladatok) 21 programban szükséges rögzíteni.
Ez a dokumentum elkészült, a képviselő-testület 2014. december 22-i ülésén meg is tárgyalta. Akkor a testület egy széleskörű egyeztetést kért, melynek keretében a dokumentum megküldésre került az önkormányzat valamennyi ismert partnerének, így iskoláknak, civilszervezeteknek, sportszervezeteknek, stb. A véleményezésre, javaslattételre 2015. január 14-éig volt lehetőség. A határidő leteltével a testület bizottságai közös ülésen ismét megtárgyalták és megfogalmazták véleményüket, amelyek a partnerektől érkezett javaslatokkal beépítésre kerültek a programba.
Erről kellett határozniuk most a képviselőknek, s a széles körű megelőző konzultációt követően egy tartózkodás mellett elfogadták azt.

A nemzetiségek jogairól szóló törvény kötelezően előírja a helyi önkormányzatok számára, hogy gondoskodjanak a helyi nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. Meghatározza az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, a konkrét végrehajtási feladatokat. Az önkormányzatnak a feladatok ellátására vonatkozóan együttműködési megállapodást kell kötnie a helyi nemzetiségi önkormányzattal, amely megállapodást minden év január 31. napjáig felül kell vizsgálni, s szükség esetén módosítani kell azt.
A törvényben előírtaknak megfelelően erre sor került, és Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, valamint a Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete együttműködési megállapodás tervezetet dolgoztak ki. A megállapodás mindkét fél részére részletesen tartalmazza azokat a feladatokat és együttműködési lehetőségeket, amelyek eredményesen segítik a jogszabályokból adódó kötelezettségek teljesítését és a közösen megfogalmazott célok megvalósítását.
( A megállapodás teljes szövege-5. napirend- itt olvasható: http://www.torokszentmiklos.hu/hirek/ktu2015023)
Ezt a tervezetet terjesztette elő Markőt Imre polgármester, amelyet a testület vita nélkül egyhangúlag elfogadott.

Határozatot hozott a képviselő-testület egy új bizottság létrehozásáról. Az Országgyűlés 2012-ben elfogadta a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló törvényt, amely megalkotásának célja az országos és helyi értékek tudatosítása, számbavétele és védelmének biztosítása. A jogszabály az önkormányzatokra kötelező feladatot nem ró, csupán lehetőséget teremt a helyi értéktárak létrehozására, amely a megyei, az országos és a külhoni értéktárakkal együtt képez egységes egészet.
A rendelet alapján az ún. Települési Értéktár Bizottság szervezi a településen fellelhető nemzeti értékek azonosítását, létrehozza a településen fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjteményt, és megküldi azt a megyei értéktárba. A bizottságnak legalább három tagból kell állnia, félévente beszámol tevékenységéről a képviselő-testületnek, amely a bizottság működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi, tárgyi és ügyviteli feltételeket biztosítja.
Az önkormányzat indokoltnak tartotta a Települési Értéktár Bizottság létrehozását, amely létszámát 7 főben állapította meg, az előterjesztés tagjainak a következőket javasolta:
Elnök: Galsi Zoltán (Városvédő- és Szépítő Egyesület alelnöke, Re Bene Gesta Kulturális Ifjúsági Egyesület elnöke – helytörténész)
Tagok: Molnár Jánosné (Kézműves Örökség Egyesület elnöke)
Forgácsné Molnár Anette (Apáról Fiúra Népművészeti és Kézműves Egyesület elnöke)
Csikós Sándor (Városvédő- és Szépítő Egyesület elnöke)
Csőke Tibor (Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ helyismereti könyvtárosa)
Héja László (Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény vezetője)
Hajnal László (Óballáért Egyesület elnöke)

Az önkormányzat szolgáltatási szerződést kötött a helyi televízióműsor szolgáltatására a Filmvarázs Stúdió Kft-vel az alábbi feltételekkel:
A testületi ülések közvetítése élőben a T1 Televízió csatornán és párhuzamosan az interneten. A rögzített élő adások három alkalommali ismétlése úgy, hogy az két esetben hétvégére essen. Összefoglaló készítése az ülésekről maximum 20 percben a jegyző, a polgármester, az alpolgármester és a képviselők bevonásával, s ennek tízszeri megjelentetése.
Heti magazinműsor készítése max.20 percben város közéleti, kulturális és sport eseményeinek feldolgozásával, öt alkalommali sugárzásával.
Képviselői beszámoló 15 percben hetente frissülő tartalommal.
Nemzeti ünnepek teljes közvetítése felvételről.
Képújság a fenti műsorok ajánlóival, közérdekű információkkal,városi rendezvények és események ajánlóival.
A fent felsorolt műsorok szolgáltatásáért a Filmvarázs Stúdió Kft-t 400.000 Ft+ ÁFA szolgáltatási díj illeti meg havonta.

Az önkormányzat ez évi munkatervében célul tűzte ki, hogy megkezdi egy Trianon-emlékmű felállításának az előkészítését. Az erre vonatkozó előterjesztés szerint az előkészítő munkának ki kell terjednie a helyszín meghatározására, a lehetséges alkotók körének előzetes felmérésére, továbbá a szükséges költségek előzetes megtervezésére és az esetleges pályázati lehetőségek felkutatására.
Az előterjesztés elvi felhatalmazást kért a képviselő-testülettől az előkészítő munka megkezdésére és határozati szinten lefektetette azt a szándékát, hogy ebben az önkormányzati ciklusban gazdagítja a várost egy Trianon-emlékművel. Az előterjesztés egyhangú fogadtatásra talált.

Pásztor


Megosztás

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .Hirdetés