Ha visszatekintünk…..

Közzétéve ekkor: 2014 január 26. 15:05

FéligazságA Törökszentmiklósi Hírlap álnéven, közpénzből kiadott, függetlennek még véletlenül sem mondható újság ez évi első számából emeltem ki a blog címét. Még pontosabban a polgármester évindító vezércikkéből, hiszen az ebben foglalt értékelő megállapításokat kívánom más megvilágításba helyezni. Na, de ennyi felvezetés után lássuk azokat a városvezetői gondolatokat:

„Ha visszatekintünk a magunk mögött hagyott esztendőkre, akkor bátran állíthatjuk, hogy városunk talán soha nem tapasztalt fejlődésen ment keresztül. Megszépültek, fejlődtek iskoláink, közintézményeink, közterületeink. Az elmúlt esztendőkben a lakosság, a közösség szolgálatába állítottuk a termálvizet, ezt az olcsó és környezetbarát energiaforrást, amely ettől a fűtési szezontól kezdődően, számos intézményünk energiaellátásában nyújt jótékony és hathatós segítséget. A Kossuth tér átalakítása és az új kulturális központ megépítése után a Városháza is visszakaphatta régi szerepkörét, és mostantól egy a Törökszentmiklós múltjához, hagyományaihoz és a térségben betöltött szerepéhez méltó, szép és impozáns középülettel gazdagodott a város.”

Mielőtt észrevételeket fűznék a fenti gondolatokhoz, vegyük közösen számba a „soha nem tapasztalt” fejlődés elemeit egyenként. Maradjunk az idézetben használt sorrendnél:

1. „A termálvíz komplex hasznosítása Törökszentmiklóson” elnevezésű fejlesztést 2009 januárjában részesítette pozitív döntésével 245.773.500 Ft támogatásban a döntéshozó. Az pedig nem volt más, mint az ebben az időszakban hivatalban lévő második Gyurcsány-kormány.

2. A Kossuth tér részleges felújítását a „Törökszentmiklós, a méltán büszke kistérségi központ” elnevezésű fejlesztés részeként 2008 decemberében részesítette pozitív döntésével együttesen 978.707.748 Ft támogatásban a döntéshozó. Az pedig szintén nem volt más, mint az ebben az időszakban hivatalban lévő második Gyurcsány-kormány.

3.  A régi Városháza részleges felújítását a „Törökszentmiklós, a méltán büszke kistérségi központ” elnevezésű fejlesztés részeként 2008 decemberében részesítette pozitív döntésével együttesen 978.707.748 Ft támogatásban a döntéshozó. Kénytelen vagyok ismételni magam, mert ebben az időszakban is a Gyurcsány-kormány volt hivatalban.

4. A Városi könyvtár és Művelődési ház megépítését a „Törökszentmiklós, a méltán büszke kistérségi központ” elnevezésű fejlesztés részeként 2008 decemberében részesítette pozitív döntésével együttesen 978.707.748 Ft támogatásban a döntéshozó. Lassan már szégyellem mondani, hogy ebben az időszakban is a második Gyurcsány-kormány volt hivatalban.

5. „A törökszentmiklósi Székács Elemér Mezőgazdasági Szakközépiskola épületének rekonstrukciója és komplex akadálymentesítése” elnevezésű fejlesztést 2008 augusztusában részesítette pozitív döntésével 499.640.400 Ft támogatásban a döntéshozó. Ebben az időszakban még mindig a második Gyurcsány-kormány volt hivatalban.

6. „A törökszentmiklósi Kölcsey Ferenc Általános iskola felújítása a korszerű oktatási környezet kialakítása céljából” elnevezésű fejlesztést 2009 júniusában részesítette pozitív döntésével 319.700.195 Ft támogatásban a döntéshozó. Némi kis változás, mert ebben az időszakban  már a Bajnai-kormány volt hivatalban.

7. „Befektetés ösztönző beruházás Törökszentmiklós ipari területén” elnevezésű fejlesztést 2008 végén részesítette pozitív döntésével 499.499.999 Ft támogatásban a döntéshozó. Vissza kell térni az eredeti szöveghez, ebben az időszakban a második Gyurcsány-kormány volt hivatalban.

8. „A belterületi utak felújítása és a közlekedési csomópontok biztonságossá tételére Törökszentmiklóson” elnevezésű fejlesztést 2008 márciusában részesítette pozitív döntésével 235.962.184 Ft támogatásban a döntéshozó. Ebben az időszakban a második Gyurcsány-kormány volt hivatalban.

9. „A törökszentmiklósi bel- és csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója” elnevezésű fejlesztést 2010 februárjában részesítette pozitív döntésével 499.727.000 Ft támogatásban a döntéshozó. Ebben az időszakban ismét a Bajnai-kormány volt hivatalban. (Megjegyzés: Az önkormányzat a megnyert összegről 2012. január 30.-án lemondott, a megkötött támogatási szerződést felmondta.)

A fenti felsorolás nem teljes körű, a százmillió forint nagyságrendű nyertes pályázatokkal nem foglalkoztam, igazán csak a nagyobb tételekre szorítkoztam a 2006-2010-es időszak vonatkozásában. Emiatt, össze sem adom ezeket az adatokat, nem mutatom ki a támogatás teljes összegét, hiszen lényegesen eltérne a ténylegestől.

Ritka kivételes pillanatnak lehet részese a kedves olvasó, hiszen fehéren-feketén kijelentem, hogy egyetértek hivatkozott cikket jegyző polgármester asszonnyal, legalábbis a felvezetőnek szánt alábbi kijelentésével: „Ha visszatekintünk a magunk mögött hagyott esztendőkre, akkor bátran állíthatjuk, hogy városunk talán soha nem tapasztalt fejlődésen ment keresztül.”
Mindazzal azonban már nem tudok azonosulni, ahogyan ezeket az eredményeket kisajátítja részben magának, részben pedig a második Orbán-kormánynak. A fenti felsorolásból világosan kitűnik, hogy a város legnagyobb méretű fejlesztéseit, az általa is sokszor bírált időszakban alapozták meg az akkori kormánypárti döntéshozók. Vitathatatlan tény, hogy a pályázati célokat és a megvalósításukhoz szükséges pénzforrásokat nem a jelenlegi Fidesz-kormány, hanem az előző MSZP-kormányok hagyták jóvá, illetve biztosították. A második Orbán-kormányra már csak a projekt átadó ünnepségeken való szalagvágás és a saját „teljesítményüket” alaptalanul fényező interjúk adása maradt. A dolog olyan pitire, kicsinyesre sikerült, hogy néhol még a projektindító programokra utaló, már kihelyezett „Új Magyarország fejlesztési terv” feliratú táblákat is kicseréltették a sajátjukra, a „Széchenyi terv” feliratúra.

Mindaz, amiért tollat ragadtam, és írni kezdtem e témában, az egy elementáris felháborodás, tiltakozás a tudatos félrevezető szándék ellen, ami a kritizál cikkből szinte égetve kisugárzott. A dolgokban tájékozatlan  embernek átnyújtott féligazság az, ami felkorbácsolta az indulataimat, azért, mert tudom, hogy a szerző birtokában van a teljes igazságnak. Piszkos volt cél, ami miatt az igazság másik fele a szerző részéről elhallgatásra került.

Mark Twain amerikai író ekként ír erről: „Az igazság és a féligazság között akkora a különbség, mint a villanyégő és a cserebogár között.”

Hozzám mégis Czakó Gábor Csaba magyar író megfogalmazása áll közelebb: „A féligazság nem az igazság fele, még csak nem is a hazugság fele, hanem olyasvalami, amiben az igazságból mákszemnyi sincsen – fenékig hazugság.”

Én nem akarok a fent kritizált hibába esni. Tudom, a pályázatok megnyerésétől még hosszú és sok munkával terhelt út vezet az átadási ünnepségig. Ezért nem is vitatom el, az ebben a folyamatban résztvevők munkáját, még a polgármester asszonyét sem. Nyilván elvárom tőle és másoktól is a tárgyilagosságot.

Megjegyzem, szívesen látnék az Orbán-kormány időszakából (2010-2014) hasonlóan gazdag pályázati nyertes listát. Komolyan mondom, hogy nagyon szívesen látnám, hiszen ez azt jelentené, hogy a cikk elején jelzett „soha nem tapasztalt fejlődés” állandósulni tudna.

 

Én ilyen Törökszentmiklóson szeretnék élni! Remélem, Ön is, tisztelt Olvasó!

 

                                                                                                                                             Serfőző István

 


Megosztás

4 hozzászólás

 • Papa says:

  Jó lenne ezeket a tényszerű leírásokat széles körben megismertetni, egyetértek Arisztotelesszel. Mivel nincs minden kororsztálynak internete, sokan olvasott formában is szívesen látnák. Szélesebb körű lenne a tájékoztatás főleg amikor azt tapasztaljuk, hogy „kedves” általunk választott -melyet már rég elfelejtettek- vezetők a saját érdemeiknek tekintik a sajárt szócsövükben, amiben az ellenzék hangot nem kaphat mint tapasztaljuk.. Ebbe már olyan személyt is bevonnak, -átad, szónokol, stb- akinek semmi köze nem volt és nincs a valósághoz. Csak így tovább sűrűn és tényszerűen. Jó lenne majd azokat a szerződéseket is megismerni, melyek közérdeklődésre tartanak számot -mely cég, ki, mennyiért, hogyan választották ki, stb-. Hiszen voltak már itt „jól kiválasztott” cégek lásd.pl. Kossuth tér felújítás. Ugyanis az adófizetők pénzéről is szó van, nemcsak EU-s források vannak.

 • Lackó says:

  Ugyan már,ez olyan,mintha eldöntené valaki,hogy vehetsz-e új autót a régi korszerűtlen helyett…a pénzt az amúgy is veszteséges önkormányzatoknak kellett volna előteremteni..(azoknak a veszteséges önkormányzatoknak,akikre ráterhelték az iskolákat-orvosi ellátást stbstb)ugyan úgy megvonták volna ettől is a pénzt,mint ahogy elvették a szülés szabadságot,a nyugdíjat,a beteg emberektől a korházi ágyakat(ágyszámcsökkentés ugye-ugye),hiteltelenné tették az orvosi hivatást az aprópénzes vizitdíjjal,szembeköpték a hazugságaikkal az országot(öszöd),deviza hitellel elúsztatták a lakosság nagyrészét(szerintem előre kitervelve…fene tudja!)Ki akar majd munkahelyeket teremteni?bajnai?Magán emberként hány ezer embert tett munkanélkülivé?(liba ügy stb)HITELTELEN AZ EGÉSZ BALOLDAL,ÁTLÁTSZÓAK AZ ÚJABB HAZUDOZÁSAI(bajai videó,pártgyűlésen kötél a nem velük gondolkozóknak stb)
  Nem írom azt,hogy az egyik jobb mint a másik,de lett volna nyolc évük,hogy tegyenek valamit…És ne feledjük..még ezt a hű de rossz Orbánt is az ő megrekesztő 8év hazugságpolitikájuknak köszönthetjük…Hát köszönjük! 🙁 Lehet marakodni,de az egyik kutya,a másik ……

 • Arisztotelesz says:

  Egyetértek a tények közkinccsé tételével! Nagyon alkalmasak arra, hogy valamilyen kiadvány formájában a széles nyílvánossághoz is eljusson, minél hamarabb. Ez nem üres hablatyolás, gyerekes hazudozás és csúsztatgatás, hanem cáfolhatatlan, könyörtelen igazság: ezek előtt még a magabiztosságot színlelő, köpönyegforgató, Orbán-hűbéresek is meginognak, elbizonytalanodnak.

 • patrióta says:

  Azért az nem semmi, hogy a 2008-as pénzügyi világválság ellenére nem bontották fel a támogatási szerződéseket, hanem biztosították a megítélt fejlesztési pénzeket. Lehet, hogy az államadósság növekedésében is szerepet játszott az adott szó betartásának felvállalt kötelezettsége. Mondjuk, azt meg valahogy elképzelni sem tudom, hogy az ország településeinek döntő többségében az elmúlt négy évben fideszes önkormányzatok voltak és mindenütt azt állították, hogy ők szépen fejlődtek, haladtak, akkor hol van az az elrontott, szétrombolt ország. Én a magam lehetőségeit, körülményeit értékelve most élek nehezebben, akkor kicsit könnyebb volt.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .Hirdetés