A törökszentmiklósi önkormányzati közlemények

Közzétéve ekkor: 2020 március 23. 13:40

TISZTELT TÖRÖKSZENTMIKLÓSIAK!

A koronavírus törökszentmiklósi terjedésének megakadályozása érdekében, Törökszentmiklós Városi Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működésében, egyeztetve az intézmények vezetőivel a következő változások történnek:

 1. A Törökszentmiklósi Városi Óvodai Intézmény valamennyi tagóvodájában 2020. március 18. szerdától visszavonásig rendkívüli szünet kerül bevezetésre. Ügyeleti ellátást csak rendkívüli helyzetben, a szülő írásbeli kérelmére, szülői felelősségvállalás mellet, egyedi elbírálás alapján vállal az Intézmény. Március 16-án és 17-én az óvodák még fogadják a gyermeket, de a szülők már nem léphetnek be az épületbe. A tudnivalókról valamennyi érintett szülőt helyben tájékoztatja az Intézmény.

 2. Törökszentmiklós Város Bölcsődéjében 2020. március 18. szerdától visszavonásig rendkívüli szünet kerül bevezetésre. Ügyeleti ellátást az Intézmény nem biztosít. Március 16-án és 17-én még fogadják a gyermekeket. A tudnivalókról valamennyi érintett szülőt helyben tájékoztatja az Intézmény.

 3. A Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ működtetésében lévő mind a 4 Idősek Nappali Klubja és a Fogyatékosok Nappali Intézménye 2020. március 16. hétfőtől bezár. A zárva tartás visszavonásig érvényben lesz.

 4. A Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ intézményi területén 2020. március 16. hétfőtől a személyes ügyfélforgalom visszavonásig korlátozott módon és kivételes esetekben lesz biztosítva. Az Intézmény a 06 30 349 9993 telefonszámon éjjel-nappal hívható.

 5. A Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ tagintézményeként működő Biztos Kezdet Gyerekházban 2020. március 18. szerdától visszavonásig rendkívüli szünet kerül bevezetésre. Az Intézmény a védelembe vett gyermekek számára biztosít ügyeleti ellátást. Március 16-án és 17-én még fogadják a gyermekeket. A tudnivalókról valamennyi érintett szülőt helyben tájékoztatja az Intézmény.

 6. A Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal ügyintézésében, ügyfélforgalmában 2020. március 18. szerdától visszavonásig korlátozások lesznek bevezetve, melyekről a holnapi napon külön tájékoztatást adunk. Addig is kérjük, hogy már a holnapi napon is csak kivételes, halaszthatatlan esetben keressék fel személyesen a Hivatalt. Az online, illetve telefonos megkeresésre, ügyintézésre nem fognak korlátozások vonatkozni

Valamennyi korlátozó intézkedés visszavonása Magyarország Kormánya által, a koronavírus járvány miatt meghirdetett veszélyhelyzet feloldása után fog megtörténni.

Markót Imre

polgármester

***

A koronavírus törökszentmiklósi terjedésének megakadályozása érdekében, Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. által üzemeltetett szolgáltatások, tevékenységek működésében, egyeztetve a gazdasági társaságunk ügyvezetőjével, a következő változások történnek:

 1. 2020. március 18. szerdától visszavonásig a Városi Strandfürdő bezár.

 2. 2020. március 18. szerdától visszavonásig a Városi Piac területén, beleértve a Piaccsarnok belső elárusító területét is megszűnik az árusítás. Nem lesz piac. Egyéb korlátozások bevezetéséig a Piaccsarnokban lévő üzletek, amelyek kiszolgálása az épületen kívülre, vagy megközelítése az épületen kívülről történik nyitva tarthatnak. Ugyanez vonatkozik a piackiszolgáló épületben lévő üzletekre is.

  Frissítés: A 2020. március 16-án a piac működésében meghozott szigorítások, annak érdekében, hogy minél több helyi termék, vagy kistermelő által megtermelt élelmiszer áru jusson el a vásárlókhoz, enyhülnek. 2020. március 21-től a piaccsarnokon belül az árusítás ismét engedélyezett lesz.  A piaccsarnok csak egy bejáraton keresztül lesz megközelíthető és egyszerre csak 10 vásárló tartózkodhat az elárusító térben.

  A piac üzemeltetésében történt korábbi korlátozások célja az volt, hogy a koronavírus járvány terjedésének megakadályozására tett kormányzati javaslatok, megvalósuljanak: ne alakuljanak ki nagyobb létszámú csoportosulások. A piaccsarnok fenti, korlátozott nyitvatartásával ez az elv nem fog sérülni. /Markót Imre polgármester/

 3. A Vásártéren az április 19-re tervezett vásár elmarad.

 4. A Kertész úti kisbolt elárusítóterében és a kisposta ügyfélterében 2020. március 18. szerdától visszavonásig az egyidejűleg tartózkodók létszáma a helyszínen korlátozásra kerül.

 5. 2020. március 18. szerdától visszavonásig a Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft ügyfélszolgálatán a személyes ügyintézés szünetel.

 6. 2020. március 18. szerdától visszavonásig a zöldhulladék gyűjtéshez szükséges zöldzsákok átvétele egyénileg lehetséges, a 06 30 387 4709 telefonszámon előreegyeztetett módon.

Valamennyi korlátozó intézkedés visszavonása Magyarország Kormánya által, a koronavírus járvány miatt meghirdetett veszélyhelyzet feloldása után fog megtörténni.

Róth Ervin              Markót Imre

ügyvezető               polgármester

***

A 40/2020. (III.11.) sz. Kormány-rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet alapján Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Polgármesteri Hi- vatalának működésével kapcsolatban – azonnali hatállyal- az alábbiakat rendelem el:

1.§ A Hivatalban a szokásos, általános szabályok szerinti működés, ügyintézés és (különösen a személyes jelenléttel járó) ügyfélfogadás e döntésem visszavonásáig szünetel, illetve e döntésemben foglalt korlátozásokkal hatályos.

Az ügyfélfogadási napok és időpontok egyelőre változatlanok és ezen utasításban foglaltakkal együtt alkalmazandók. Ügyfélfogadási napok és időpontok: hétfő, szerda: 8.00 órától-16.00 óráig, péntek 8.00 órától-12.00 óráig. Kedden és csütörtökön nincs ügyfélfogadás.

Belépés kizárólag a főbejáraton keresztül lehetséges. A Hivatalban egyszerre legfeljebb öt ügyfél tartózkodhat. Az ügyintézésre várakozó ügyfelek a Hivatal főbejárata előtt kötelesek várakozni, rossz időjárás esetén egyedi döntés alapján az előtérben várakozhat legfeljebb öt fő.

2.§ Személyes ügyintézésre a 3-4. pontokban foglaltak szerint van lehetőség. A technikai eszközökkel (telefon, e-mail) való kapcsolattartásra és ügyintézésre továbbra is van lehetőség.

3.§ Személyes ügyintézésre előre egyeztetett időpontban kerülhet sor. Személyes ügyintézés esetén kísérője csak annak lehet, akinek arra szüksége van (pl.: mozgásában, vagy szellemi frissességében korlátozott ügyfél). Ez esetben is legfeljebb két személy lehet jelen az ügyintézéskor.

4.§ Különleges méltánylást igénylő esetekben (az ügyintéző, vagy valamelyik munkahelyi felettesének döntése alapján) lehetőség van a 2-3. pontban foglaltaktól eltérő ügyintézésre.

5.§ A hivatali ügyintézés során kiemelten figyelni kell a megelőzésre, ennek érdekében az ügyfelek kötelesek az ügyintézés során a szokásosnál nagyobb személyes távolságot tartani, kötelesek a személyi higiéniát igazolandó ápoltsággal és tiszta ruházatban megjelenni.

6.§ Beteg, vagy általános normál erőnléttől eltérő gyengült állapotú ügyfél nem tartózkodhat az épületben.

7.§ Házasságkötésen hétközben a házasulandó párt is beleszámítva legfeljebb 10 fő vehet részt. Munkanapon kívüli házasságkötések esetén a házasulandó párt is beleszámítva legfeljebb 10 fő vehet részt. A hivatali épületben történő egy házasságkötés összidőtartamát legfeljebb 30 percben határozom meg.

8.§ A Képviselő-testületi ülések nyilvánossága kizárólag az élő videó közvetítésen keresztül biztosított (www.torokszentmiklos.hu).

9.§ A hivatalban a (polgármesteri, jegyzői, képviselői stb.) fogadónapok szünetelnek. A kapcsolattartás továbbra is biztosított telefon, postai levél, elektronikus levél útján.

10.§ A pénzbeli természetbeni juttatásokat elsősorban bankszámlára való utalással kell megoldani. A pénztár heti egy alkalommal tart nyitva: szerda, 8-12-ig.

11.§ A főbejáratnál található előtérben elhelyezett gyűjtőláda szolgál a személyesen behozott papíralapú beadványok befogadására.

Fenti rendelkezések megszegőivel szemben szükséges esetben hatósági intézkedést kezdeményezünk.

A Kormány intézkedéseitől függően fenti rendelkezések változhatnak.

Dr. Magyar Attila

jegyző

***

A koronavírus törökszentmiklósi terjedésének megakadályozása érdekében, a Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet épületében az alábbi korlátozások kerülnek bevezetésre 2020. március 18. napjától:

A gyermekorvosi rendelések a házi orvosi ellátástól elkülönítésre kerülnek, ezért kérjük a szülőket, hogy a gyermekorvosi rendelésre a fenti naptól az EGYMI épületének bal oldali bejáratát szíveskedjenek használni.

A gyermekorvosi, házi orvosi, fogászati ellátás és szakrendelések tekintetében kérjük, hogy csak sürgősségi esetben vegye igénybe a szolgáltatást. A bejutás biztonsági őrök koordinálásával korlátozásra kerül, miszerint minden körzethez egyszerre csak 5 beteg tud feljutni az erre a célra készített sorszámozott kártyák használatával. Laborba érkező betegek esetén ez a szám maximálisan 10 főre lett megállapítva, a röntgen tekintetében szintén 5 főre lett korlátozva. A beteg amennyiben szükséges 1 fő kisérőt vihet magával a rendelésre.

A védőnői rendelésen iskola egészségügyi szolgáltatás nincs.

Az orvosok az Önök és embertársaik egészségének megőrzése érdekében az alábbiakra kérik a lakosokat:

– A RENDELÉSEN – beleértve az ÜGYELETI ELLÁTÁST is – CSAK SÜRGŐS, SZÜKSÉGES ESETBEN JELENJEN MEG ORVOSÁNÁL, EGYÉB PANASZ ESETÉN ORVOSÁT KERESSE TELEFONON

– GYÓGYSZER FELIRATÁS MIATT SZEMÉLYESEN NE KERESSÉK FEL ORVOSUKAT, EZT TELEFONON SZÍVESKEDJENEK INTÉZNI

– A RENDELÉSEN CSAK AZ JELENJEN MEG, AKI AKUT BETEG VAGY ÁLLAPOTROSSZABODÁST TAPASZTAL

Az épületben a lift használatára egyszerre csak 1 beteg és 1 fő kísérő jogosult, melyet az intézmény liftkezelője működtet.

Megértésüket köszönjük!

Markót Imre

polgármester

A koronavírus járvány miatt kialakult jelenlegi helyzetben is kötelező az önkormányzatoknak biztosítani az iskolai, óvodai, bölcsődei gyermekétkeztetést azokban az oktatási és köznevelési intézményekben, ahol az önkormányzat az ellátásért felelős. Törökszentmiklóson az iskolai, óvodai étkeztetést a Városellátó Szolgálat Iskolakonyhája biztosítja, az ellátás jelenleg 3 általános iskolát (Hunyadi, Kölcsey, Pánthy), a városi óvodákat és a Szent Kristóf Katolikus Óvodát érinti.

Az új oktatási rend szerint gyakorlatilag minden diák, óvodás otthon van jelenleg. Az igényfelmérés az intézményekben megtörtént. Napi egyszeri meleg étkezést biztosít a konyha, leves nélkül, de nagyobb adagban, ezzel kompenzálva a leves elmaradását. A gyakorlat szerint a konyha megfőz, egyszer használatos dobozba kiporciózza az adagot, kiszállítja az iskolákhoz, ahol, aki igényelte átveszi, és otthon elfogyasztja.

Az igényeket az intézmények ezen túl is maguk mérik fel a saját hatáskörükben, saját eszközeikkel. Igénylést nemcsak a szociálisan rászorult gyermek, hanem az ebédfizetős is kérheti. Az igénylés visszaellenőrizhető rögzített módon történik (telefonon keresztül nem), amelyet minden intézmény maga alakítja ki.

Az ebédeket minden tanuló a saját iskolájában veszi át, kivéve a város keleti részén lakó gyermekek, akik függetlenül, hogy melyik iskolába járnak, a Bacsó úti iskolában vehetik át, ha az igényléskor ezt az iskolájuknak jelzik. Az óvodák maguk alakítják ki, hogy hol adják át az ebédet, de ezt az igények összegyűjtésekor tisztázzák az igénylő szülőkkel. A Bacsó úti átvétel lehetősége 2020. március 30. hétfőtől indul.

Sajnos a tapasztalat szerint  az igénylők közül sokan nem vették át az ebédet. Ezért

FONTOS: ANNAK A GYERMEKNEK, AKI EBÉDET IGÉNYELT, DE NEM VESZI AZT ÁT, ÉS NEM JELZI ELŐRE, HOGY AZ EBÉDET NEM TUDJA ÁTVENNI, A KÖVETKEZŐ NAPON MÁR NEM TUD EBÉDET BIZTOSÍTANI, SEM AZ ISKOLA SEM A KONYHA. Ennek oka egyszerű, azért mert valami ingyen van, annak az elkészítése, kiszállítása pénzbe kerül.

Telefonon egyeztettem azon iskolák intézményvezetőivel is, ahol nem az önkormányzati konyháról volt eddig biztosítva a gyermekétkeztetés, hogy teljes képet kapjak a városról, és hogy jelezzem, ha valahol szükséges ennek a feladatnak a biztosítása, akkor az önkormányzat nyitott erre.

A Városi Bölcsőde saját konyhával rendelkezik, de szintén megkezdte az igények ismételt felmérését és szükség esetén biztosítani tudja a bölcsődés gyermekeinek az ellátását.

Markót Imre

polgármester


Megosztás

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .Hirdetés